nyheds banner

Få styr på dine rettigheder hjemmefra

Så er overenskomsten for Privat Apotek sendt i trykken, så alle medlemmer kan få deres eget eksemplar.

I løbet af sommeren vil den blive sendt til apotekerne landet over, hvorfra tillidsrepræsentanterne vil fordele den blandt medlemmerne. På apoteker uden tillidsrepræsentant skal I som kolleger selv sørge for at fordele eksemplarerne mellem sig. Overenskomsten er god at have i trykt form, da du så hurtigt selv kan danne sig et overblik over sine rettigheder. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat.

Du kan læse overenskomsten i elektronisk form her.