nyheds banner

Fælleseuropæisk møde

Den 20. og 21. maj mødtes Farmakonomforeningen med de øvrige medlemmer i den Europæiske sammenslutning af faglige foreninger for farmakonomer, EAPT, på årsmødet i Dublin.

Siden sidste årsmøde er EAPT blevet en officiel registreret organisation i Belgien, hvilket blandt andet gør det nemmere rent praktisk at skrive projektansøgninger til EU, samt - især for medlemmerne i balkanlande - gør at de kan øge deres legitimitet i hjemlandet.

Dagene bød også på faglige oplæg. Her holdt Farmakonomforeningens formand Christina Durinck oplæg om de danske erfaringer med at skabe en fagforening, der giver værdi for medlemmerne, hvilket blev modtaget med stor interesse fra de andre lande. Der var også oplæg om Englands arbejde med at standardisere deres uddannelse og faglighed, og Norges juridiske kamp for at modtage kurser finansieret af lægemiddelindustrien. Her bød alle andre lande ind med erfaringer, for en af udfordringerne for nordmændene er, at et bestemt EU-direktiv om sundhedspersoner tolkes meget stramt i Norge – strammere end det gøres i eksempelvis Danmark. Så forhåbentlig kan erfaringerne fra de øvrige lande hjælpe de norske farmakonomer, og det er helt grundlæggende et af formålene med EAPT.

Endelig blev der fremlagt en dansk-ledet rapport om forskellene og ligheder mellem farmakonomer i privatapotek i EAPT’s medlemslande, hvilket giver et vigtigt overblik over arbejdsvilkårene for farmakonomer i de forskellige lande. Rapporten vil danne grundlag for en del af EAPT’s fremtidige arbejde.