nyheds banner

Fakta om ferie

Ferietiden nærmer sig, men hvordan er reglerne for afholdelse af ferie egentlig? Det kan du læse mere om her.

Ingen time-for-time overarbejde for at få skemaet til at gå op
På langt de fleste arbejdspladser er størrelsen af medarbejderstaben tilpasset til de opgaver, der skal løses, når der ikke skal afvikles ferie. Det betyder, at afviklingen af ferie for flere på samme tid virkelig sætter pres på de tilbageværende medarbejdere. Samtidig er det i alles interesse, at man forsøger at sammenstykke et sommerferieskema, så alle får fri i de uger, de gerne vil have ferie. I sekretariatet er vi klar over, at der er mange udfordringer forbundet med afviklingen af hovedferien i sommerferieperioden, og at der ligger mange overvejelser bag de løsninger, som man vælger på de enkelte arbejdspladser.

Men vi vil gerne pointere, at du ikke bør påtage dig overarbejde time-for-time for at få sommerferieskemaet til at gå op. Du er ansat det timeantal, der er angivet på ansættelsesbeviset, og hvis du påtager dig arbejde derudover, vil der være tale om overarbejde. Der kan altså ikke kompenseres i sommerferieperioden ud fra devisen: ”Hvis alle giver den en ekstra skalle, så får vi alle fri, når vi gerne vil have det”. Overarbejde er mere arbejde, end du er ansat til, uanset hvad begrundelsen for overarbejdet er.

Efter overenskomsten er der ikke mulighed for at indgå en kollektiv aftale om at blive honoreret time-for-time.


Skemaperioden kan udvides på privat apotek
På området for privat apotek er det almindeligt, at man har en skemaperiode på 6 uger. Der er dog mulighed for at udvide skemaperioden helt op til 12 uger i juni, juli og august. På den måde har man mulighed for, for eksempel at skemalægge mange timer i uge 1, 2, 5 og 7 mod modsat at have færre timer i de andre uger. Dermed kan man undgå, at de hårdest trængte uger medfører overarbejde, fordi timetallet går op inden for den 12 ugers skemaperiode.


Så meget ferie har du ret til
Alle ansatte har efter ferieloven ret til tre ugers sammenhængende sommerferie (hovedferie), og du har samtidig ret til, at holde hovedferien i sommerferieperioden, som efter ferieloven er fra 1. maj til 30. september. Det er vigtigt at understrege, at dette er en ubetinget ret, som du har som lønmodtager. Du vil derfor aldrig være forpligtet til at indgå aftaler om kun at holde to ugers sammenhængende ferie - for så at få en uge senere.


Besked om ferie tre måneder før
Efter ferieloven har du krav på at få besked senest tre måneder, før sommerferien skal afvikles, og det er arbejdsgiverens ansvar, at denne frist overholdes.

Efter at arbejdsgiveren har givet besked om, i hvilke uger du har sommerferie, ligger ferien fast.


Ferie annulleres ikke ”bare”
Kun i helt særlige tilfælde kan arbejdsgiveren ændre en allerede fastsat ferie. Det kræver, at vægtige betingelser er opfyldt:

  • der skal være særlige driftshensyn.
  • Situationen - der gør det påkrævet, at medarbejderen møder ind i stedet for at holde ferie - skal have været upåregnelig for arbejdsgiveren.
  • Ændringen af den fastsatte ferie skal være nødvendig i forhold til den konkrete lønmodtager, og lønmodtagerens økonomiske tab skal erstattes.

Annullering af en allerede varslet ferie er derfor ikke noget, man ”bare” gør. Det skal være et nødstilfælde. Hvis du eller en af dine kolleger kommer ud for, at jeres arbejdsgiver annullerer varslet ferie, så kontakt sekretariatet straks, så vi kan efterprøve, om betingelserne er opfyldt.

Når ferien er påbegyndt, kan arbejdsgiveren ikke kalde dig på arbejde – uanset om du er bortrejst eller ”kun” holder ferie derhjemme. 


...heller ikke fra din side
For dig som arbejdstager er konsekvensen af, at ferien skal varsles med tre måneder, så også, at du, heller ikke ”bare” kan lave din ferie om. Når du har fået besked om, hvornår du kan holde din ferie, så kan den ikke ændres, fordi det af den ene eller anden grund alligevel ikke er muligt for dig at holde ferie på det aftalte tidspunkt.

Hvert år får vi spørgsmål i sekretariatet, om hvorvidt man har ret til at rykke sin ferie, fordi en af ens nærmeste er blevet syg, rejsearrangøren har aflyst rejsen eller andet. Svaret er desværre nej. Du har ikke automatisk ret til at rykke din ferie. Du kan selvfølgelig altid prøve at drøfte med din arbejdsgiver, om der er mulighed for at rykke ferien. Men hvis arbejdsgiveren fastholder den aftalte ferieplan, må du afvikle ferien, som planlagt.


Har du spørgsmål, så ring
Du er velkommen til at ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål om afvikling af ferie. Telefonerne er åbne fra kl. 10-15 mandag til fredag. Tlf. 3312 0600.