nyheds banner

Formanden til kaffe hos ministeren

Samme dag som Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde fremlagde nye nationale mål for sundhedsvæsenet, var Farmakonomforeningens formand Christina Durinck inviteret til kaffe hos ministeren.

Det var derfor oplagt for Christina Durinck at tale om, hvordan farmakonomer med deres faglighed kan bidrage til bedre medicinhåndtering.

Christina Durinck fremhævede blandt andet de gode erfaringer, man på Odense Universitets Hospital har med, at medicinanamnesen bliver foretaget af farmakonomer. Det fremmer både kvaliteten og frigiver samtidig tid fra andre faggrupper. Alt i alt er det resultater, der ligger godt i tråd med målene om et større fokus på bedre patientforløb, øget patientinddragelse og et mere effektivt sundhedsvæsen. Sophie Løhde lyttede meget interesseret, og bladrede ivrigt i de numre af Farmakonomen, som Christina Durinck havde med, og som viser bredden i farmakonomernes faglighed.

Farmakonomer kan også bidrage med at nå målene om en styrket indsats overfor kronikere og ældre patienter i kommuner såvel som på apoteker. For fortsat at styrke patientsikkerheden påpegede Christina Durinck, at farmakonomerne meget gerne fortsat vil varetage vagt rundt omkring i landet, ligesom farmakonomerne på længere sigt kan varetage medicinsamtalerne på apotekerne.

Christina Durinck siger om mødet: ”Det var et rigtigt givtigt møde, og ministeren var meget lydhør over for vores synspunkter.”

Hvis du ikke har læst om farmakonomernes arbejde på Odense Universitets Hospital, så kan du læse artiklerne i Farmakonomen her.