nyheds banner

Gang i debatten på Folkemødet

Der var fuldt hus, skarpe pointer og store grin, da Farmakonomforeningen fredag eftermiddag inviterede til debat på Folkemødet.

Under overskriften ”Får vi nok for pengene på sundhedsområdet?” styrede journalist Esben Bjerre slagets gang med både humor og elegance. Alle paneldeltagerne blev indledningsvist spurgt, hvad de egentlig ville gøre, hvis de var sundhedsminister.

Formand Christina Durinck lagde hårdt ud med at sige, at hun ville gøre noget ved dét problem, at man helst skal være både rask og ressourcestærk for at klare sig i det danske sundhedssystem. Og der var bred opbakning til hendes pointe om, at det er nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, der gør sektorovergangene til en udfordring, hvor alt for mange patienter bliver tabt og ender med dårlig medicinefterlevelse eller forkert medicin.

I panelet deltog ud over Christina Durinck, Lise Müller (regionsrådsmedlem i Hovedstaden for SF), Mette Holst (direktør i Parkinsonforeningen og medlem af forretningsudvalget i Danske Patienter), Karsten Skawbo-Jensen (medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og regionsrådet i Hovedstaden for C), Karen Stæhr (sektorformand for social- og sundhed i FOA) og Simon Serbian (medlem af bestyrelsen i Lægeforeningen og reservelæge i Hillerød).