Har du ledelsesansvar for en filial?

Der er i løbet af året åbnet ca. 100 nye filialer. I Farmakonomforeningens sekretariat kan vi konstatere, at der med de mange nye filialer er dukket en del nye og kreative titler op for farmakonomer, der leder en filal. Vi har hørt om butiksansvarlig, butiksbestyrer, afdelingsleder mm.

I overenskomsten er der aftalt et filialledertillæg, der pr. 1.4.2016 udgør 3.760 kr. Dette burde betyde, at de farmakonomer, der leder en filial, får tillægget, men sådan er det desværre ikke.

Filialledertillægget er et funktionstillæg, der gives for at varetage funktionen, der er således ikke tale om, at der kræves særlige faglige eller personlige kompetencer for tillægget. En filial behøver dog ikke at have en filialleder – men så er der næppe heller en butikschef eller andre på filialen, der har ledelsesansvar. Det skal understreges, at det at lede en apoteksfilial ikke nødvendigvis betyder, at der skal være personaleledelse involveret.

Men er du leder af en filial, så skal du have filialledertillægget – også selvom din titel er butikschef…


Hvad kan du gøre, hvis du er leder af en filial, men ikke får tillægget?
Vi vil opfordre til, at du drøfter filalledertillægget med din TR og din apoteker. Hvis det viser sig, at I ikke kan opnå enighed om, hvorvidt du skal have tillægget, så bed din TR om at kontakte Farmakonomforeningens sekretariat – du er naturligvis også velkommen til at kontakte os selv.