Har du styr på reglerne for transport i arbejdstiden?

Hvordan er reglerne, når man som apoteksansat med kort varsel bliver bedt om at møde ind på en af apotekets andre enheder?

Hvis du med under to ugers varsel bliver bedt om at arbejde på en anden enhed, end den der står i skemaet, så skal transporten medregnes i arbejdstiden, og merudgifterne skal godtgøres.

Når man er ansat på privat apotek, kører man som regel til og fra samme enhed hver dag. Der er selvfølgelig nogle, der i deres ansættelse har tjeneste på flere enheder i løbet af en uge, men det er noget, der allerede fremgår af deres skema.

Nogle gange bliver man bedt om at arbejde på en anden enhed en enkelt dag, andre gange over en længere periode. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på den transport og den mertid, som du får. Transporttiden tæller altså med i arbejdstiden, hvis varslingen i ændringen i arbejdsstedet er mindre end to uger. Spørg din tillidsrepræsentant eller ring til en konsulent i foreningens sekretariat på tlf. 3312 0600.