nyheds banner

Hvad betyder den nye aftale om vagt?

Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen har aftalt principper for en ny vagtordning.

Før den nye ordning kan træde i kraft, kræver det dog en lovændring, som sundhedsministeren nu arbejder på. Det betyder, at den nuværende vagt forlænges yderligere et år, og den nye vagt først træder i kraft den 1. januar 2018.

Hvad betyder forlængelsen af den nuværende vagtordning?
For de farmakonomer, der har fået opsagt deres vagt med virkning fra 31.12.2016, gælder opsigelsen derfor stadig. Man har altså ikke ret til at blive genindsat i vagten, da begrundelserne for opsigelserne var saglige på opsigelsestidspunktet. Det kan derfor blive relevant for apotekeren at trække opsigelsen tilbage, så de farmakonomer, der har vagt nu, kan fortsætte med dette frem til 31.12.2017. Der kan dog også være tilfælde, hvor det af den ene eller anden årsag giver bedst mening at fastholde opsigelsen.

Hvis du er blandt dem, der har fået opsagt vagten, er det derfor en god idé, at du gør dig nogle tanker om, hvorvidt du kunne have lyst til at blive en del af den nye vagtordning.  Tal med din TR om det, så er I parate til at tage snakken med apotekeren. Du er også velkommen til at ringe til Farmakonomforeningens sekretariat.

Hvad indebærer den nye vagtordning?
De principper, der er aftalt i forhold til den nye vagtordning, går i store træk ud på følgende:

Der etableres en national vagtordning i København, der skal være døgnåben. Vagten vil være farmaceutbemandet og skal primært rådgive andre sundhedspersoner og borgere om lægemidler og andet, samt medvirke under eksempelvis nationale epidemier.

Forskellige typer af vagtapoteker
Vagtapotekerne er opdelt i kategori A, B og C. Følgende principper gælder:

A.   De skal have åbent kl. 6 – 24 og skal være farmaceutbemandede. De fungerer samtidig som bagvagt for de apoteker, der vælger at bemande vagten med farmakonomer.
B.   Ligger i de mellemstore byer. På hverdage skal de have åbent kl. 8 – 21, lørdage 8-9 + 18-21 og søn- og helligdage kl. 10-15. De kan bemandes med farmaceuter eller farmakonomer efter eget valg, men der gives et større tilskud, hvis de alene bemandes med farmaceuter.
C.   Ligger i små byer. På hverdage skal de have åbent kl. 8 – 19, på lørdage kl. 8-9 og 16-18 og på søndage kl. 10-13. De kan bemandes med farmakonomer (eller farmaceuter).


Udlevering af nødvendige lægemidler mellem kl 24 og 06 varetages af regionerne.

Det betyder, at tilkaldevagterne er afskaffet i den nye model, så varetagelse af vagt foregår på apoteket og honoreres efter overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, jf. §9.

Alt i alt betyder den nye aftale, at farmakonomer fortsat vil kunne varetage vagt. Det er en rigtig god nyhed i forhold til den model, der ifølge apoteksloven fra sidste år skulle være trådt i kraft 1.1.2017, hvor farmakonomerne var skrevet helt ud af vagterne.


Du kan læse hele aftalen her