nyheds banner

Hvad er ferietillæg?

Beløbet på lønsedlen i maj er altid lidt større end normalt. Ferieloven giver nemlig ret til mindst 1% ferietillæg, men det er almindeligt at være ansat et sted, hvor man får mere.

På privat apotek får man 1,5% og i regionerne 1,95%. Man har ret til at få udbetalt denne procent af ens ferieberettigede løn, når man holder ferie i ferieåret.

Langt de fleste arbejdsgivere, herunder privat apotek og i regionerne, vælger dog at forudbetale det hele i maj eller april. Derfor står ferietillægget på lønsedlen i maj eller april.

På privat apotek kan man se årets opsparede ferietillæg under ”Opsparet” og ”Ferietillæg”.
 

Maj-lønsedlen overlapper to ferieår
Lønsedlen bliver typisk lavet i den tredje uge i måneden. Hvis man holder ferie i slutningen af en måned, bliver det først registreret og trukket på lønsedlen måneden efter.

På lønsedlen for maj kan registreret ferie både være i sidste uge af april og i maj. Det er ekstra forvirrende, fordi det er to forskellige ferieår. Ferieåret er nemlig skævt i forhold til kalenderåret. Derfor markerer 1. maj begyndelsen på det nye ferieår. 

Man kan altså stå i den situation, at maj-lønsedlen har to forskellige slags ferieafregninger med dertil hørende feriedifferencer eller selvbetalt ferie, alt efter om ferien lå i slutningen af april eller i maj.

 

Ferie afvikles på baggrund af ens ansættelse i det foregående kalenderår. Al ferie, man holder i ferieåret 1. maj 2016 – 30. april 2017, er opsparet i kalenderåret 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Feriedifferencen forekommer, hvis dine ansættelsestimer i måneden, hvor du holder ferie, er forskellig fra dit gennemsnitlige ansættelsestimer i kalenderåret før. Altså hvis du har et andet antal ansættelsestimer, når du holder ferie mellem 1. maj 2016 og 30. april 2017, end du havde i gennemsnit i 2015.