nyheds banner

Hvad kan man gøre for den ældre medicinske patient?

Det har Farmakonomforeningen givet en række bud på til Sundheds- og Ældreministeren.

Papiret er i disse dage med, når politikerne forhandler om de penge, der er øremærket til området. 

Farmakonomforeningen har blandt andet anbefalet:

  • At der for at sikre bedre medicinefterlevelse og mindske overflødigt medicinindtag rutinemæssigt bør foretages medicingennemgang, når en borger begynder at få dosispakket medicin
  • At der ved indlæggelses såvel som ved udskrivning bør arbejdes konsekvent med at foretage medicinafstemninger.