nyheds banner

Hvordan laver man et fagligt projekt?

Hvad gør man, hvis man har en idé til et fagligt projekt på privat apotek - og hvordan går man fra spirende idé til implementeret projekt? Den 29. november blev der holdt en workshop, hvor deltagerne kunne finde ud af netop dét.

På workshoppen deltog 11 engagerede farmakonomer. De kom til Orifarm i Odense fra alle dele af landet for at deltage.

Workshoppen var arrangeret for at støtte brugen af Udviklingspuljen, og igen i år stod farmaceut og lektor Anton Pottegård i spidsen for workshoppen.

Undgå faldgruber
Som start på dagen holdt Anton Pottegård oplæg og førte farmakonomernes igennem projektmetoden – herunder eksempelvis hvilke faldgruber og barrierer man skal være opmærksom på, når man starter et projekt.

Fremlæg projektidéen
Senere på dagen var der gruppearbejde, hvor deltagerne arbejdede sammen om et projektoplæg, som de skulle kunne fremlægge på et morgenmøde for deres kolleger på apoteket. I virkeligheden endte de med at fremlægge projektidéen for de andre deltagere – og de fik feedback og gode råd fra Anton Pottegård.

Hvordan søger man projektmidler?
Til sidst informerede Moon Raagaard fra Farmakonomforeningen om, hvordan det med en god projektidé er muligt for alle farmakonomer, der er ansat på privat apotek og er medlemmer af Farmakonomforeningen at søge midler fra Udviklingspuljen.