nyheds banner

Hvordan skal man honoreres for arbejde i julen?

Juleentusiaster har sikkert allerede opdaget, at juleaften i år falder på en lørdag. Men hvad betyder det for honorering?

Der gælder forskellige regler for ansatte i det offentlige, på privat apotek og ansatte i industrien.

 

Regler for ansatte på privat apotek

Juleaftensdag og 2. juledag er helligedage, der falder på en hverdag. For ansatte på privat apotek honoreres de derfor efter overenskomstens § 9C, stk. 3 med et tillæg på 150%. Første juledag er derimod en søndag, som honoreres efter § 9C. stk. 4 med et tillæg på 100%.

Læs mere og se eksempler på, hvordan arbejde i helligdagene honoreres på foreningens hjemmeside.

Du kan læse eksemplerne her (scroll lidt ned på siden).

 

Regler for offentligt ansatte farmakonomer

Blandt offentligt ansatte skal de, der holder fri være opmærksomme på, at de får time fradrag for søgnehelligdagene, mens de, der arbejder, skal være opmærksomme på, at de får den rette løn, når de er på arbejde.

Nedenfor kan du se hvilke dage, der tæller som søgnehelligdage (helligdage der falder på en hverdag), og som giver 7,4 timers nedskrivning i skemaet. Er du på arbejde på en søgnehelligdag, så tæller det som en helligdag, mens arbejde nytårsaftens dag honoreres som en søndag.           

Juleaftensdag, lørdag d. 24. december

Betragtes som søgnehelligdag fra dagens begyndelse

1. juledag, søndag d. 25. december

Betragtes som en almindelig søndag

2. juledag, mandag d. 26. december

Betragtes som søgnehelligdag fra dagens begyndelse

Nytårsaftensdag, lørdag d. 31. december

Ret til frihed i størst muligt omfang fra kl. 12.00

Nytårsaftensdag, søndag d. 1. januar

Betragtes som en almindelig søndag

 

Ansatte i industrien
Hvis man i industrien er ansat på overenskomst, så kan man finde reglerne for helligdagshonorering i overenskomsten. Der kan også være lokalaftaler om ferie på arbejdspladsen. Ellers er det Ferielovens regler om restferie, der gælder. Dem finder du her.