nyheds banner

Inspirationsdag for farmakonomlederne

70 farmakonomledere var den 25. maj samlet til Farmakonomforeningens Lederforum.

Med fokus på netværk og forandringsledelse blev Lederforum afholdt onsdag den 25. maj 2016 på Severin i Odense for godt 70 ledere fra alle dele af sektoren – privat apotek, sygehusapotek og industri.

I sin velkomst fortalte næstformand Birte Nissen, Farmakonomforeningen, om indsatsgruppen for ledere, som er blevet nedsat i kongresperioden, og hvor Farmakonomforeningen med stor hjælp og inspiration fra fem farmakonomledere har fokuseret på, hvad foreningen kan gøre for at blive en attraktiv forening for farmakonomledere.

"Indsatsgruppen har lavet et kæmpe arbejde og medvirket til at kvalificere vores tanker og skabe nye tiltag for farmakonomlederne," sagde Birte Nissen og nævnte blandt andet lederundersøgelsen fra sidste år, som viser, at lederne gerne vil have fokus på udvikling af ledelse, have mere rådgivning og sparring og gerne direkte information om ledelse.

"Og det arbejder vi på fulde tryk for at give jer", fortsatte næstformanden. "Vi har allerede lavet et nyhedsbrev, der udkommer fire gange årligt. Vi har forbedret hjemmesiden, så der nu er et område dedikeret til lederne. Vi har sammen med Apotekerforeningen i forbindelse med OK16 aftalt en årlig lederudviklingsdag for ledere på privat apotek. Og vi har styrket den tværfaglige diskussion af ledelse gennem deltagelse i FTF’s lederråd. Det, synes jeg, er godt gået. Og der er flere ting i vente, som jeg håber, vi kan udvikle sammen," sagde Birte Nissen.

 

Netværk og forandringsledelse

Farmakonomforeningen havde inviteret netværksfacilitator Christian Ahlefeldt-Laurvigen til at holde oplæg om netværksdannelse og udbyttet af netværk. Netop muligheden for at arbejde med udvikling gennem netværk er noget Farmakonomforeningen har sat fokus på, og Lederforum blev brugt til at sparke dette i gang.

Forandringsprocesser er ligeledes noget, der fylder for mange ledere og farmakonomer. Derfor var forfatter, psykolog og oplægsholder Helen Eriksen inviteret til at sætte ord på forandringsprocesser og give et bud på, hvad man som leder skal være opmærksom på, når verden forandrer sig.

 

Se artikler om disse to emner i Farmakonomen nr. 4 og 5/2016.

 

Får du nyhedsbrevet?

Er du leder - og får du ikke nyhedsbrevet for lederne, så kontakt Farmakonomforeningen, ff@farmakonom.dk, tlf. 3312 0600. Så vil du blive registreret som leder og få nyhedsbrevet, når det udkommer fire gange om året.