nyheds banner

Kampvalg om næstformandsposten – formanden genvalgt

For første gang i 26 år er der kampvalg om en toppost i Farmakonomforeningen.

Fristen for at melde sit kandidatur til formand og næstformand i Farmakonomforeningen er nu afsluttet. Tre ønsker at være Farmakonomforeningens nye næstformand, og der skal derfor afholdes urafstemning. Formand Christina Durinck er – uden modkandidater – genvalgt på formandsposten.

De tre næstformandskandidater er Betina Andersen (Østerbro Apotek), Rosa Hassan (Region Hovedstadens Apotek) og Sanne Hee Johansen (Sygehusapotek Fyn OUH).

Valg og valgmateriale
På mandag vil der blive lagt en præsentation af de tre kandidater på foreningens hjemmeside, ligesom der vil være en præsentation i næste nummer af Farmakonomen, som udkommer den 12. oktober. Valgmaterialet vil blive sendt ud til alle de stemmeberettigede medlemmer i begyndelsen af uge 39.

Husk medlemsmøder og tag del i debatten
Det er stadig muligt at melde sig til medlemsmøderne, hvor alle tre kandidater vil være til stede og fortælle om deres visioner for foreningens fremtid. Tilmeld dig her

 

Husk at følge med her og at deltage i debatten på foreningens hjemmeside