Kan du dokumentere, at du har ringet?

Er du ansat på apotek – og har du haft spørgsmål til din løn eller ferie, har du sikkert erfaret, at du har kunnet få svar fra din apoteker, den lønansvarlige eller fra Lønadministrationen. Det er positivt, og noget vi alle sætter pris på.

En gang imellem oplever vi dog i Farmakonomforeningens sekretariat, at vi bliver bedt om at dokumentere, at et medlem har været i kontakt med Lønadministrationen. Det kan f.eks. handle om uklarheder om løn eller ferie eller for at få rettet en fejl.

 Vi kan sjældent bevise, at et medlem har ringet, og dermed bliver det op til Danmarks Apotekerforening at vurdere, om tvivlen skal komme medlemmet til gode.

Få svarene på skrift
Det vil vi gerne undgå – derfor anbefaler vi, at du sender dem en mail næste gang, du vil kontakte lønadministrationen. Et skriftligt svar kan ofte være et bedre alternativ til et mundtligt, fordi det giver mulighed for at genlæse og evt. få uddybet uklarheder.