nyheds banner

Kender du reglerne for afspadsering?

Hvordan er det nu med afspadsering af overarbejde på privat apotek? Og hvordan og hvornår kan apotekeren pålægge afspadsering?

Farmakonomforeningens konsulenter støder tit på spørgsmålet.

Først og fremmest kan afspadsering kun finde sted på baggrund af overarbejde. Ellers er der ikke noget, der hedder afspadsering – så ingen ”time-for-time honorering”- heller ikke i lokalaftaler. Det er kun muligt, hvis den enkelte farmakonom har ønsket det i en konkret situation.

Farmakonomen og apotekeren drøfter, hvornår afspadsering skal holdes. Er det ikke afspadseret efter tre måneder, skal overarbejdet udbetales. De kan dog aftale, at der afspadseres på et senere aftalt tidspunkt end inden for de tre måneder. Hvilket er en anden måde at sige, at begge kan sige nej.

Ønsker apotekeren at pålægge farmakonom afspadsering, skal dette ske med skemavarsel.

Apotekeren kan ikke kræve afspadsering med mindre end 2 ugers varsel – undtaget hvis, der lokalt er aftalt et kortere varsel.

Årsagen er, at farmakonomen som minimum har ret til at kende sit skema med det fastsatte varsel, og at apotekeren ikke kan nægte at give farmakonomen løn og modtage farmakonomens arbejdskraft i den skemalagte arbejdstid.