nyheds banner

Kommer andre faggrupper i spil i privat praksis?

Forhandlinger om en ny overenskomst mellem de praktiserende læger og regionerne gik i gang i sidste uge. Som optakt har begge parter spillet ud med deres visioner for, hvordan almen praksis skal udvikle sig i fremtiden.

De praktiserende lægers organisation PLO udsendte i september deres bud ”På patientens vegne” med 28 konkrete forslag til, hvordan almen praksis skal udvikle sig i en tid med flere patienter med kroniske sygdomme og kortere indlæggelser på højt specialiserede sygehuse, som oven i købet kan ligge langt væk fra hvor patienterne bor. I sidste uge kom så Danske Regioners visionsudspil ”Bedre Sundhed”, som lægger op til at den praktiserende læge skal have en central og opsøgende rolle i forhold til de kroniske patienter. Fælles for begge udspil er, at de forudser, at lægerne i fremtiden skal uddelegere flere opgaver til andre personalegrupper, så de i højere grad kan bruge deres tid på de patienter, der har brug for at blive set af en læge.

”Det er glædeligt, at både PLO og regionerne ser en fremtid for sig, hvor de praktiserende læger overlader flere opgaver til deres praksispersonale” siger Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen.

”Vi ved, at mange opgaver i lægepraksis, for eksempel omkring receptfornyelse og korrekt brug af medicin, kan løses af faguddannet personale, med både kvalitet og tilfredshed for patienterne. Vi tror, at man kan gå endnu videre ad den vej, så lægerne får frigivet tid til at tage sig af de patienter, der har brug for at tale med en læge”. Det første indledende møde forud for overenskomstforhandlingerne blev afholdt torsdag, og begge parter er optimistiske i forhold til at opnå et resultat.