nyheds banner

Konstituerende møde i Pensionskassen for Farmakonomer

Ved konstitueringen onsdag den 16. august blev både næstformandsposten og pladsen i Pensionskassens revisionsudvalg besat. På begge pladser er det erfarne kræfter, der løfter opgaven.

I revisionsudvalget indtræder Farmakonomforeningens tidligere formand Susanne Engstrøm, der med valget genindtrådte i bestyrelsen. Susanne Engstrøm har tidligere siddet i revisionsudvalget. Farmakonomforeningens formand Christina Durinck er genvalgt som næstformand i Pensionskassen.

Det er første møde efter valget, der blev afsluttet i slutningen af juni. Derfor var det også på dette møde, at bestyrelsen konstituerede sig selv. Der var stor opbakning til fordelingen af pladserne.