nyheds banner

Kontaktpersoner i industrien

På arbejdspladser i industrien er der mulighed for at vælge en kontaktperson, hvis der er flere medlemmer ansat. Hvis du er det eneste medlem på arbejdspladsen, kan du som noget nyt melde dig som kontaktperson.

Kontaktpersonen er et vigtigt bindeled mellem Farmakonomforeningen og medlemmerne på arbejdspladsen. Kontaktpersonens opgaver er blandt andet at informere kolleger om aktiviteter og arrangementer og viderebringe nyheder, information og ønsker til og fra Farmakonomforeningen.

Har du lyst til at vide mere om rollen som kontaktperson og om mulighederne for at vælge en kontaktperson, så er du velkommen til at kontakte os.

Industrisektionen afholder to årlige møder for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, hvor der blandt andet orienteres om sektionsbestyrelsens arbejde. Til møderne er der god mulighed for sparring og videndeling blandt deltagerne, som kommer fra alle de meget forskelligartede arbejdspladser indenfor industrisektionens område.