nyheds banner

Krav ved overenskomstforhandlingerne udvekslet

Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen har i dag udvekslet krav i forbindelse med OK16.

Der vil løbende blive orienteret om processen. Af hensyn til forhandlingerne vil der først blive orienteret om indholdet i forhandlingerne, når der foreligger et forlig.

Der er aftalt møder frem til udgangen af marts.

Parternes krav kan ses her:

Krav fra Danmarks Apotekerforening

Krav fra Farmakonomforeningen