nyheds banner

Lovforslag om selvvalg på apotekerne er på vej

I oktober bliver der fremsat et lovforslag om bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler.

Ved Folketingets åbning i går fremlagde statsministeren nemlig regeringens katalog over de lovforslag, som den planlægger at fremsætte i det kommende år. 

Den del af forslaget, der handler om apotekernes vagttjeneste, er en god nyhed. Det betyder at den aftale om vagttjeneste, som ministeren og Apotekerforeningen blev enige om i juni, nu bliver til lov. Aftalen betyder at farmakonomer fortsat kan varetage vagttjeneste. Du kan læse mere om aftalen her

Den anden del af lovforslaget handler om selvvalg af håndkøbslægemidler på apotekerne. Lovforslaget forventes at tillade at placere håndkøbslægemidler på hylder til selvbetjening, så borgerne kan sammenligne priser og udvalg og selv tage de lægemidler de ønsker at købe. Selvvalg fungerer på forskellig måde i de øvrige nordiske lande, og regeringen mener, at det vil give øget konkurrence mellem producenterne og billigere lægemidler til kunderne. Regeringen mener også at muligheden for selvvalg vil beskytte borgernes privatliv, når de i fred og ro kan orientere sig om behandlingsmulighederne uden at skulle forklare deres problem i andres påhør.

I Farmakonomforeningen er vi skeptiske overfor selvvalg af håndkøbslægemidler.

Billigere lægemidler er i udgangspunktet en god ting, men grundlæggende mener vi at valg af lægemidler skal ske på baggrund af en faglig dialog og rådgivning. Når lægemidler bliver selvbetjeningsvarer kommer andre faktorer som for eksempel placering og skiltning i butikken til at spille en rolle i valg af lægemiddel. Der vil ofte først blive anledning til dialog med borgeren i forbindelse med betalingen, efter at hun har valgt et lægemiddel. Vi tror at det vil svække den faglige rådgivning, så det mere blive reklamens magt end den rigtige løsning for borgeren, der bliver afgørende.

Mange steder vil det ikke være praktisk muligt at fremvise hele sortimentet med de forskellige indholdsstoffer og dispenseringsformer i butikken, så det frie valg og konkurrencen bliver begrænset.

Det vil i praksis være nødvendigt at skilte ret tydeligt med hvad de forskellige lægemidler anvendes til, hvis borgerne skal have en chance for at orientere sig. Derfor kan det blive så som så med den øgede diskretion, når man som borger skal gennemgå varerne på den hylde der er tydeligt er mærket med for eksempel ”Midler mod skedesvamp”. Diskretionen sikres i dag ved at man på apotekerne for eksempel har markeret diskretionslinjer, som giver rum til den faglige dialog og rådgivning om den bedste løsning på borgerens problem.

Farmakonomforeningen har gjort opmærksom på indvendingerne i vores høringssvar, og vi afventer at se det endelige lovforslag.