nyheds banner

Medlemmerne godkender overenskomsten for Færøerne

Før jul blev der forhandlet overenskomst for farmakonomerne på Færøerne.

Resultatet blev sendt til urafstemning blandt de færøske medlemmer, og afstemningen er nu afsluttet. Overenskomsten er blevet godkendt med hele 96 procent af de afgivne stemmer, 4 procent har stemt nej (der var ingen blanke stemmer). I alt har knap 80 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemme.