nyheds banner

Når der sker afskedigelser i større omfang i industrien

I disse dage er medicinalindustrien i Danmark ramt af hele to afskedigelsesrunder af større omfang.

Leo Pharma har netop afskediget i Danmark og skal i alt afskedige cirka 400 medarbejdere på verdensplan og Novo Nordisk afskediger cirka 500 af sine ansatte alene i Danmark.

Farmakonomforeningen er der for medlemmerne

Farmakonomforeningens sekretariat er i situationer med afskedigelser af større omfang i tæt kontakt med medlemmerne og de øvrige organisationer på arbejdspladsen. Situationen bliver fulgt så tæt som muligt, så Farmakonomforeningens medlemmer på arbejdspladsen kan blive understøttet bedst muligt.

Sekretariatet er til rådighed for berørte medlemmer med juridisk bistand og sparring i forløbet op til afskedigelserne, når selve afskedigelserne finder sted og i den efterfølgende tid.


Hvad sker der ved masseafskedigelser?

Når der sker afskedigelser af større omfang, også kaldet masseafskedigelser, skal virksomheden, inden der træffes endelig afgørelse om at afskedige, forhandle med medarbejderrepræsentanterne for at undgå eller begrænse afskedigelserne. 

Hvis afskedigelser ikke kan undgås, vil der blive aftalt særlige fratrædelsesvilkår.

De vilkår, medarbejderrepræsentanterne og ledelsen forhandler sig frem til, vil gælde for alle afskedigede medarbejdere, uanset hvilken faglig organisation medarbejderen er medlem af.

 

Hvis der er farmakonomer i blandt de afskedigede som ønsker yderligere forhandling af fratrædelsesvilkårene, har Farmakonomforeningen mulighed for dette efter Funktionærlovens regler eller efter reglerne i Farmakonomforeningens overenskomster.