nyheds banner

Nogle af reglerne ved sygefravær

For tiden oplever sekretariatet desværre en del medlemmer, som har udfordringer med deres arbejdsgiver i forbindelse med sygemelding. Derfor kan du her læse de mest efterspurgte regler om sygdom.

Sygdom er lovligt forfald
Sygdom er lovligt forfald. Du har ret til at være væk fra arbejdet, hvis du er syg. Hvis din arbejdsgiver betvivler, om du nu også er syg, så har du ret til at svare, at det er en sag mellem dig og din læge.

Når du bliver syg, skal du så hurtigt som overhovedet muligt give besked til arbejdspladsen. Der er forskellige procedurer på den enkelte arbejdsplads om, hvordan man skal give beskeden.

Du skal være bekendt med arbejdspladsens procedurer for sygemelding. Det kan være en betingelse for at få løn under sygdom, at du har overholdt arbejdspladsens retningslinjer for sygemelding. Derudover kan en udeblivelse betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. I nogle tilfælde kan dette få ansættelsesretlige konsekvenser i form af bortvisning (ansættelsesforholdet ophører straks).

Når din arbejdsgiver er korrekt informeret om sygefraværet, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, er det dog almindeligt at orientere arbejdsgiver.

Betaling for ”lægeerklæring”
Det er din arbejdsgiver, der skal betale alle udgifter til lægelig dokumentation for din sygdom, hvis arbejdsgiveren ønsker denne dokumentation. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, bør du spørge om man ønsker en mulighedserklæring eller en friattest. Den gamle lægeerklæring blev nemlig afskaffet i oktober 2009. Der er derfor nu i stedet de to typer lægeerklæringer, som arbejdsgiver kan bede en sygemeldt medarbejder om at fremskaffe. Mulighedserklæring og friattest. Hvis din arbejdsgiver ønsker en friattest, bør du bede din arbejdsgiver om at bekræfte dette i en mail. Herved undgår du, at der pludselig opstår tvivl om betalingen, når du præsenterer arbejdsgiveren for regningen for lægeerklæringen.

Sygefraværssamtalen handler om dig – ikke om din diagnose.
Din arbejdsgiver har, ifølge sygedagpengeloven, pligt til at indkalde og afholde en samtale med dig indenfor 4 uger fra 1. fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Det kan f.eks. være en ændring af arbejdstidens længde, gradvis tilbagevenden, eller specielle skånehensyn i form af ændrede arbejdsopgaver, hvilemuligheder eller hjemmearbejde. Indkaldelsen til samtalen skal ske med et rimeligt varsel (nogle få dage), f.eks. via telefon, brev eller mail.

Føler du, at du er for syg til at deltage i sygefraværssamtalen, bør du kontakte din læge. Såfremt din læge er enig med dig i, at du ikke bør deltage i en personlig samtale med din arbejdsgiver, kan samtalen afholdes telefonisk.

Der kan dog være tilfælde, hvor du er for syg til at deltage i en samtale. Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, eller at en sådan samtale kan forværre din tilstand, har du ikke pligt til at deltage i samtalen.

Din arbejdsgiver har i henhold til helbredsoplysningsloven ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler. Du er kun forpligtet til at oplyse om, hvilke funktionsbegrænsninger din sygdom giver dig i forhold til arbejdsopgaverne.

Brug sekretariatet hvis du har behov for sparring
Kontakt os endelig hvis der er noget, du har brug for sparring om. Du kan træffe en konsulent mandag-fredag fra kl. 10 til 15.

Du kan læse mere om reglerne ved sygdom her.