nyheds banner

OK-forlig og urafstemning for apoteksområdet

Torsdag den 31. marts blev der indgået forlig på apoteksområdet med Danmarks Apotekerforening. Læs om resultat og urafstemning og tilmeld dig medlemsmøde her.

Derfor arbejdes der nu på højtryk for at få sendt resultatet til urafstemning blandt medlemmerne på privat apotek. Urafstemningen vil begynde i starten af næste uge, og resultatet af afstemningen offentliggøres den 25. april kl 10. Afstemningen er elektronisk, så langt størstedelen af medlemmerne får en afstemningsmail med pinkode tilsendt pr mail. De få medlemmer, Farmakonomforeningen ikke har emailadresser på, vil få tilsendt materialet pr brev, men de vil stadig skulle afgive deres stemme elektronisk.

Hvordan er resultatet?
Forhandlingerne har budt på en lang række drøftelser om blandt andet sygdomsbeskyttelsen og udvidelse af normaltiden, men det er lykkedes at undgå forringelser.

”Det har været meget vigtigt at undgå forringelser på de to punkter”, siger formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck.

”Vi fik i efteråret en meget tydelig tilkendegivelse fra medlemmerne om, at det var afgørende punkter at kæmpe for. Til gengæld har det betydet, at vi ikke har fået opfyldt de ønsker, vi havde i forhold til bl.a. forbedringer af elevernes vilkår, kursus som arbejdstid og seniordage. Omvendt er det stadig lykkedes os at få såvel en reallønsstigning som en stigning i pensionssatsen og flere andre elementer, vi har ønsket. Alt i alt er det vores vurdering, at dette er det bedste resultat, vi kunne gøre os forhåbninger om at opnå i denne omgang. Vi håber derfor meget, at såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer – i lighed med en enig hovedbestyrelse - vil bakke op om forliget”, lyder det fra Christina Durinck.

Hvad får du ud af det?
Selve forligsteksten og en grundig forklaring vil blive lagt på foreningens hjemmeside, når urafstemningen går i gang. Så har man mulighed for i ro og mag at læse, hvad resultatet betyder.

I de næste par uger vil der derudover blive afholdt medlemsmøder i hele landet. Her vil Farmakonomforeningens formand Christina Durinck og næstformand Birte Nissen tage rundt og fortælle om resultatet og svare på spørgsmål fra medlemmerne.

Medlemsmøder – reserver datoen nu!
Selve møderne er fra kl. 19.15-21.00. Fra kl 18.15 vil der blive serveret en let anretning. Der vil også være kaffe og kage.

7. april: Farmakonomforeningen, Skindergade 45-47, 1159 København K. (servering fra kl. 18.00) – tilmeld dig her

11. april: Scandic Hotel Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding  – tilmeld dig her

12. april: Viborg Lounge, Tingvej 6, 8800 Viborg  – tilmeld dig her

13. april: Skydepavillonen, Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg  – tilmeld dig her

14. april: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved  – tilmeld dig her


Hvis man medbringer sin pinkode fra afstemningsmaterialet, kan man ganske anonymt stemme via computer eller Ipad på mødet.