nyheds banner

OK16 på Pharmakon afsluttet

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig for 13 farmakonomer ansat på Pharmakon.

I forliget er der aftalt forhøjelser af grundlønnen, virksomhedsanciennitetstillægget, koordinatortillægget og det særlige kvalifikationstillæg efter § 2, stk. 7. Derudover er der aftalt en forhøjelse af Pharmakons andel af pensionsbidrag.

Samtidig er det aftalt, at der i overenskomstperioden skal nedsættes en gruppe, der skal se på lønsammensætningen på Pharmakon.

Herudover er det aftalt, at overenskomstens bestemmelse om frihed med løn ved hospitalsindlagt barn bliver ændret, så det gælder indtil barnet er fyldt 18 år, mod tidligere 14 år.

Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck er glad for resultatet: ”Vi har fået nogle gode forbedringer, og jeg vil blandt andet fremhæve forhøjelsen af Pharmakons pensionsbidrag. Det er en vigtig del af Farmakonomforeningens strategi, at sørge for at medlemmernes pensioner er solide, og med denne forbedring er vi tættere på målet om, at medlemmerne skal have 18 procent i pension.”

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til resultatet. Der vil inden for kort tid blive sendt sendes urafstemningsmateriale ud til medlemmerne inden for kort tid.