nyheds banner

Overenskomst i hus for farmakonomerne på Pharmakon

Urafstemningen om overenskomsten på Pharmakon er afsluttet. Medlemmerne har godkendt resultatet.

Stemmeprocenten var på 92 %. I alt 92 % af de medlemmer, der valgte at stemme, stemte ja til den nye 2-årige overenskomst.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2016.