nyheds banner

Overenskomsten for Færøerne ligger nu tilgængelig på hjemmesiden

Overenskomsten er gældende fra 2015 og blev godkendt ved urafstemning i januar måned efter at Fíggjarmálaráðið og Farmakonomforeningen havde forhandlet sig frem til et resultat i december 2015.

Nye muligheder for tillæg
Overenskomsten byder på flere nye muligheder. Blandt andet er stedfortrædertillægget med den nye overenskomst blevet udvidet, så det også dækker apoteket i Runavik.

Det har også været et stort ønske for farmakonomerne, at der blev flere muligheder for at give tillæg til farmakonomerne. Det er der blevet taget hul på med denne overenskomst. Den indfører nemlig et pensionsgivende tillæg på 670 kr. pr. måned til kliniske farmakonomer, der arbejder med medicinservice.

Lønregulering
Helt klassisk byder resultatet også på en lønregulering. Alle løndele reguleres med 2,25% pr. 1. oktober 2015 og igen med 1,9% pr. 1. oktober 2016. Stigningen pr. 1. oktober 2015 udbetales med tilbagevirkende kraft.

Overvældende flertal sagde ja
Overenskomsten blev godkendt med 96 procent af de afgivne stemmer, 4 procent stemte nej (der var ingen blanke stemmer). I alt afgav knap 80 procent af de stemmeberettigede deres stemme.

Overenskomsten gælder fra 1. oktober 2015 til 30. september 2017, og kan findes her.