nyheds banner

Refleksioner over valget til Pensionskassen for Farmakonomer

Der har været sagt og skrevet meget i forbindelse med valget til Pensionskassen for Farmakonomer. Her kan du læse formand Christina Durincks refleksioner.

Kære medlem

Resultatet af valget til bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer blev offentliggjort den 22. juni. Tak for stemmerne - jeg ser frem til fortsat at kunne arbejde for de bedste pensionsvilkår for os farmakonomer.

Tiden frem til valget i pensionskassen blev, som I alle ved, præget af debatten i en lukket Facebookgruppe, hvor jeg og den øvrige hovedbestyrelse bevidst valgte ikke at deltage. Det valgte vi ikke at gøre, fordi vi ikke brød os om tonen og de grundløse påstande, der prægede gruppen. I stedet opfordrede vi til saglig debat på foreningens facebookside, hvilket der dog ikke var mange medlemmer, der benyttede sig af.

Vi har også selv trådt ved siden af i forbindelse med pensionskassevalget. Nogle medlemmer blev stødte over, at Farmakonomforeningen i Farmakonomen 05 valgte at fremhæve de af kandidaterne, som hovedbestyrelsen pegede på. Det er jeg ked. Det har vi bestemt taget til efterretning.

Vi anbefalede fra hovedbestyrelsens side tre kandidater, som vi mente ville være de bedste blandt de opstillede til at varetage medlemmernes interesser i pensionskassens bestyrelse. I Farmakonomen nr. 05 valgte vi at fremhæve disse tre kandidater og kun præsentere dem. Det var en fejl. Vi burde også have præsenteret de øvrige kandidater. Det har vi lært til næste gang.

Farmakonomforeningen er et stærkt fællesskab
Uanset at bølgerne gik lovligt højt under den forgangne valgkamp, er det rigtig vigtigt, at vi ikke lader det splitte os som forening. Vi har i Farmakonomforeningen altid haft et meget stærkt fællesskab, der bygger på en tårnhøj faglighed. Det skal vi værne om! Det har vi brug for. For vi er så meget stærkere, når vi står sammen om de problemer, der naturligt opstår i arbejdslivet og i forhold til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår. Sammenholdet er også vigtigt for vores arbejde med at synliggøre farmakonomerne, så vores kompetencer kan komme til gavn endnu flere steder end i dag. Det vil jeg blive ved med at kæmpe for!

Valg i Farmakonomforeningen
Når der til efteråret skal gang i valghandlingerne i foreningen, vil der som hele tiden planlagt være taletid til alle, ligesom alle kandidater vil blive opfordret til at deltage på medlemsmøder i hele landet. Vi ved allerede nu, at der vil blive kampvalg til posten som Farmakonomforeningens næstformand. Du kan læse meget mere om valgproces, medlemsmøder og både opstillings- og afstemningsfrist i næste nummer af Farmakonomen, der udkommer den 10. august. Jeg håber, at vi får en god debat, som rigtig mange medlemmer vil tage del i, og at rigtig mange vil have lyst til at stemme.

Farmakonomer gør en stor forskel
Slutteligt vil jeg sige jer en stor tak for den kæmpe indsats, I alle sammen gør hver dag. Dét, at I hver dag står i skranken eller i produktionen, eller holder styr på indkøb og logistik, gør en afgørende forskel for rigtig mange mennesker. Jeg er vanvittigt stolt af at arbejde for jer som formand.

Tusind tak – og rigtig god sommer!

Christina