nyheds banner

Så er valget til næstformandsposten i gang!

Tre farmakonomer der hver især brænder for at gøre en forskel for deres fagfæller.

Det var det indtryk, man sad tilbage med, da første medlemsmøde op til valg og kongres i Farmakonomforeningen blev afholdt i Næstved mandag den 26. september.

Selve valget er tirsdag den 27. september netop sat i gang. Stemmematerialet bliver sendt ud til de stemmeberettigede medlemmer à to omgange. Langt den største del er i dag sendt pr email.

Den 28. september bliver der sendt brev ud til de stemmeberettigede medlemmer, som foreningen ikke har emailadresser på, samt til de medlemmer, til hvem emailen af en eller anden grundikke kunne leveres.

Alle brevene bliver sendt ud, så de kommer frem hurtigst muligt. Selvom man får stemmekoden sendt pr brev skal man stadig stemme elektronisk. I brevet er der instruktioner om, hvordan man gør det via foreningens hjemmeside.

 

Du kan læse kandidaternes valgoplæg her.