nyheds banner

Trepartsaftale gør flygtninge til en ressource for DK

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om integration på arbejdsmarkedet. Aftalen sætter som mål, at hver anden flygtning og familiesammenførte skal i arbejde.

Formand for FTF Bente Sorgenfrey, der har siddet med ved forhandlingerne på vegne af 450.000 offentligt og privat ansatte, siger: - Det er en god aftale, der er med til at gøre flygtninge til en ressource for Danmark. Mange flygtninge vil gerne bidrage i samfundet og forsørge sig selv, og det giver vi dem nu bedre mulighed for. Samtidig forebygger vi løndumping ved at tage afsæt i de eksisterende overenskomster. Aftalen viser, at fagbevægelsen er ansvarlig og villig til at finde gode løsninger i trepartsforhandlinger.

- Jeg er ked af, at flygtninge i så høj grad bliver omtalt som et problem og en belastning for Danmark. Det er mennesker, der har en konfliktfyldt baggrund, men også gerne vil bidrage og har nogle ressourcer, som kan være til gavn for Danmark, fortsætter hun. - Vi skylder flygtninge og familiesammenførte at gøre deres vej til job så kort som mulig, og det gør vi med den her aftale.

Aftalen giver et klart jobfokus i integrationen. Blandt andet skal formelle og uformelle kompetencer hos flygtninge screenes allerede i asylperioden, boligplaceringen sker især efter jobchancer, flygtninge mødes som udgangspunkt som jobparate, integrationsprogrammet intensiveres, danskundervisningen målrettes job og kan mere fleksibelt ske på arbejdspladsen, og der etableres en særlig mulighed for at ansætte flygtningen i IGU-forløb (se nedenfor) med arbejde og uddannelse på overenskomstmæssige vilkår.

Ny integrationsgrunduddannelse
Et centralt element i aftalen er den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU). Den skal sikre, at flygtninge og familiesammenførte, som endnu ikke har kvalifikationer, der lever op til kravene på det danske arbejdsmarked, får mulighed for uddannelse og arbejde i integrationsstillinger af 24 måneders længde, der skal udgøre en trædesten til ansættelse på det ordinære arbejdsmarked.

De overenskomstmæssige vilkår for den ny IGU bliver de samme som i de såkaldte erhvervsgrunduddannelser (EGU), som der allerede er aftalt lønvilkår mv. for i overenskomsterne på forskellige dele af arbejdsmarkedet.

Fakta:

Farmakonomforeningen er medlem af FTF, som er hovedorganisation for fagforeninger med sammenlagt 450.000 offentligt og privat ansatte. Farmakonomforeningens formand Christina Durinck sidder blandt andet i FTF’s forretningsudvalg.