nyheds banner

Værd at vide om løn i industrien

Farmakonomforeningen gennemfører årligt en undersøgelse af medlemmernes lønninger. På baggrund oplysningerne laver vi en samlet lønstatistik. Alle lønninger er opgjort inklusive pension, hvilket gør, at man nemt kan sammenligne lønningerne på tværs af sektorer.

Skal man sammenligne fra sin egen lønseddel, er det derfor nødvendigt at indregne pension, tillæg og årlige engangsvederlag/bonus for at få et retvisende billede.

Kombinationen af sektor, uddannelsesår og arbejdsopgaver gør, at den enkelte farmakonom kan få et overblik over, hvilke lønmæssige muligheder faget giver.

Hvad der kan læses ud af lønstatistikken

I lønstatistikken kan man ikke læse alt! Men som ansat i Industrien er det muligt at se et bredt udsnit af parametre, som du kan bruge til at lave en sammenligning med din løn. Det drejer sig om gennemsnitslønninger fordelt på uddannelsesår, regional fordeling og løn fordelt på primær arbejdsopgave.

Alt sammen er det medvirkende til at danne et billede af, hvad farmakonomerne i industrien får i løn samtidig med, at det giver dig et sammenligningsgrundlag i forhold til din egen løn.

Dette er specielt relevant, når du skal forhandle løn med din arbejdsgiver. Her gælder det om at forberede sig bedst muligt ved blandt andet at bruge lønstatistikken. Hvis du vil have input til, hvordan du forbereder dig på din næste lønforhandling, kan du finde inspiration her.  

Lønudvikling i industrien

For farmakonomer, der er ansat i Industrien, er den gennemsnitlige lønudvikling fra 2014 – 2015 steget med 1,18 %. Dette ligger en anelse over den stigning, der har været på privat apotek, hvilket skyldes, at udviklingen på industriområdet generelt er på vej op.

Ser man på den geografiske spredning af lønnen, så er der udsving fra region til region. Dette hænger sammen med hvilke typer industrivirksomheder, der ligger i de enkelte regioner, og hvilke type farmakonomstillinger de enkelte virksomheder har. Eksempelvis finder man nogle af de højeste lønninger i region Nordjylland, hvor medianen ligger på kr. 42.222,- mens region Midtjylland ligger på kr. 35.620,-. Det er et stort udsving og skyldes bl.a., at datagrundlaget, som statistikken bygger på for de to regioner, er meget sparsomt, hvorfor det er individuelle forskelle hos virksomhed og farmakonom, der er afgørende.

Den generelle lønudvikling i Industrien

I nedenstående tabel kan du se den gennerelle lønudvikling i Industrien inklusiv pension og bonus. Disse tal er lavet på baggrund af de 136 besvarelser Farmakonomforeningen har modtaget. Hvis du vil lave en konkret sammenligning med din egen løn, så er medianen den bedste at sammenligne med. Det er den ”midterste lønning” hvis alle sættes op på en række. Ved at bruge medianen frem for gennemsnitslønningerne, så sikrer man, at sammenligningsgrundlaget ikke påvirkes af eksempelvis enkelte meget høje- eller meget lave lønninger.

Løn omregnet til fuld tid for farmakonomer ansat i ikke-ledende stillinger i industrien.

 

Antal

Gennemsnit

25% kvartil

Median

75% kvartil

Fuldtidsløn inkl. bonus, eget pensionsbidrag

136

38.656,22

33.396,91

37.461,88

41.781,50

Fuldtidsløn inkl. bonus, eget og arbejdsgivers pensionsbidrag

136

42.434,37

36.766,30

40.918,33

45.916,25

Bonus, gennemsnit for alle

136

1.147,06

-

-

-

Bonus, hvis man modtager bonus

58

2.689,66

833,33

1.412,50

2.083,33

 

Hvis du ønsker at vide mere om lønstatistikken, eller ønsker at få den seneste lønstatistik tilsendt, kan du kontakte  en af sekretariatets konsulenter i sekretariatet på tlf. 3312 0600.