nyheds banner

Valg til Pensionskassen for Farmakonomer

Nu er valgmaterialet til valget til bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer langt om længe på vej til medlemmernes postkasser. Alle syv kandidaters valgmateriale kan findes her.

Der er i alt tre pladser i bestyrelsen, der skal besættes med bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af medlemmerne i Pensionskassen for Farmakonomer.

Afstemningen foregår pr. brev, og svarkuverten skal være pensionskassens revisor i hænde med posten 20. juni, for at være gyldig. Svarkuverter der modtages senere, vil ikke indgå i optællingen. Derfor er det en god idé at stemme i god tid.

Resultatet af urafstemningen offentliggøres på Pensionskassens hjemmeside og i pensionskassens nyhedsbrev den 22. juni.

Du kan læse alle kandidaters opstillingsgrundlag her.