2017

Nyheder

21-12 - 2017 Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår. Men hvis du har akut brug for hjælp, kan du få fat på os i juledagene.
21-12 - 2017 Vagtordningen på privat apotek, som vi kender den i dag, bortfalder den 31. december 2017 kl. 23.59.59. Den bliver erstattet af den nye vagtordning den 1. januar 2018 kl. 00.00.
20-12 - 2017 Hvis du i forbindelse med dit arbejde bliver udsat for en skade, er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt som en arbejdsskade.
19-12 - 2017 I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2016 blev det aftalt, at løn og pension for apoteksansatte skulle stige den 1. december 2017.
15-12 - 2017 Ved du, hvordan lønniveauet er på dit arbejdsområde? Og ved du, hvordan din løn ligger i forhold til niveauet? Nu kan du blive klogere på løn ved hjælp af Farmakonomforeningens lønstatistik.
28-11 - 2017 Stemningen var i top på Farmakonomforeningens første Repræsentantskabsmøde, hvor der var fortsat stor opbakning til Hovedbestyrelsens politiske linje – og masser af engagement og input fra de delegerede til det fortsatte arbejde.
23-11 - 2017 Valget af tillidsrepræsentanter (TR) på det offentlige område er afsluttet og næsten alle pladser er besat.
23-11 - 2017 Vi oplever mange medlemmer, som spørger til deres rettigheder i forbindelse med lægebesøg. Her kan du få et overblik.
23-11 - 2017 I anledning af de nye vagtapotekers planlægning, får vi en del spørgsmål, der vedrører regler for helligdage.
23-11 - 2017 Apotekssektoren er under forandring – der er åbnet flere receptekspederende enheder, åbningstiderne er mange steder øget, og mange apoteker har åbent om søndagen.
21-11 - 2017 På rigtig mange arbejdspladser er der lavet lokale aftaler, der ved siden af overenskomsten regulerer ansættelsesvilkårene for medarbejderne.
21-11 - 2017 Farmakonomer i privat lægepraksis har fået deres eget faglige netværk. I oktober var der opstartsmøde for det seneste af Farmakonomforeningens faglige netværk.
21-11 - 2017 Ved overenskomstforhandlingerne om OK15 blev det aftalt, at lønnen på det statslige område skulle reguleres med 1,5 % d. 1. december 2017.
15-11 - 2017 Brug 5 minutter – og hjælp os med at få mere viden om, hvordan farmakonomer på privat apotek oplever mulighederne for at få relevant efter- og videreuddannelse.
13-11 - 2017 Mandag den 13. november åbnede Lægedage, og Farmakonomforeningen er med på en stand, hvor de fortæller om, hvad farmakonomer kan bidrage med i lægepraksis.
10-11 - 2017 Det kan være noget af et detektivarbejde at gennemskue, om man har fået korrekt løn. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når de mange lønarter optræder på lønsedlen.
07-11 - 2017 Når der skal forhandles overenskomst på det kommunale og regionale område, så deltager Farmakonomforeningen som en del af Sundhedskartellet.
02-11 - 2017 I januar 2017 blev vaccineproduktionen på Statens Serum Institut (SSI) overtaget af den private virksomhed AJ Vaccines.
31-10 - 2017 Farmakonomforeningen har ansat Kristian Lysholt Mathiasen som ny direktør.
26-10 - 2017 Farmakonomforeningen afholder Repræsentantskabsmøde for delegerede lørdag den 25. november 2017 kl. 9-13.30 inklusiv frokost.
25-10 - 2017 Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort den endelige liste over lægemidler, der kommer i selvvalg på apoteket og i detailhandlen efter nytår.
18-10 - 2017 Hvordan håndterer man bedst muligt de mange kasketter, man har som tillidsrepræsentant? Og hvordan ser Danmarks Apotekerforening på apoteksverdenen lige nu?
30-09 - 2017 Benedikte og Vivi var blandt deltagerne i lederudviklingsdagen på Sjælland. De opfordrer begge til at afsætte en dag til fagligt fællesskab.
27-09 - 2017 Farmakonomforeningen vil gerne give dig en lønstatistik, som du kan bruge til din kommende lønforhandling.
22-09 - 2017 Folketinget vedtog før sommerferien, at det fra 2018 skal være muligt at placere håndkøbslægemidler ude i butikkerne, både på apotekerne og i detailhandelen.
22-09 - 2017 Der løbes stærkt på landets apoteker, og sygefraværet er gået dramatisk op. Så det er vigtigt at blive ved med at kæmpe for ordentlige arbejdsforhold og stå sammen.
21-09 - 2017 Farmakonomforeningen oplever en større interesser for farmakonomernes kompetencer i privat lægepraksis.
20-09 - 2017 Arbejdsmiljøet er afgørende for, hvordan det er at gå på arbejde. Derfor er arbejdsmiljørepræsentanter vigtige, for de kan være med til at skubbe udviklingen på den enkelte arbejdsplads i den rigtige retning.
19-09 - 2017 Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i antallet af receptekspederende enheder i landet, grundet moderniseringen af apotekssektoren. Hvad har det af konsekvenser for din ansættelse, hvis dit apotek åbner en ny filial?
19-09 - 2017 Så er det ved at være tid til at vælge eller genvælge TR/KP.
19-09 - 2017 Den nye vagtordning for apotek træder i kraft den 1. januar 2018.
19-09 - 2017 Alle ansatte har efter ferieloven ret til tre ugers sammenhængende sommerferie.
19-09 - 2017 Hvis du er ansat på privat apotek, så skal du til tasterne nu, hvis du vil have indflydelse på rammerne for dit arbejdsliv.
15-09 - 2017 Det kan få betydning for landets farmakonomer, at regionerne og de praktiserende læger efter næsten et års forhandlinger har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år.
15-09 - 2017 Har du recepten på god sekretariatsledelse? Så er du måske vores nye direktør.
12-09 - 2017 I løbet af september og oktober vil der på generalforsamlingerne være valg til foreningens bestyrelser i regioner og sektioner. Bagefter vil der blive afholdt kursus om bestyrelsesarbejdet for alle de valgte.
12-09 - 2017 Brug din faglige organisation, når det går galt – eller noget ikke føles korrekt. Flere sager viser, at det hjælper. Specielt hvis foreningen kommer tidligt ind i et forløb.
11-09 - 2017 Så er den farmaceutiske verdenskongres skudt i gang – med danske farmakonomer i en central rolle.
06-09 - 2017 For første gang i historien har vi været ude for, at de midler, der afsættes til løntillægget lokal løn til farmakonomer på privat apotek, ikke er blevet brugt.
30-08 - 2017 Farmakonomforeningens formand Christina Durinck blev valgt som formand for FTF’s sektion P ved deres seneste møde her i slutningen af august 2017.
25-08 - 2017 Er du farmakonom og leder på privat apotek? Så kom med til udviklingsdag for ledere.
23-08 - 2017 Sæt dit præg på arbejdet i den offentlige sektion, og hør om både de kommende overenskomstforhandlinger og et spændende oplæg om præstationssamfundet og diagnosekulturen.
18-08 - 2017 I løbet af efteråret afholder regionerne generalforsamlinger. Mød op, bliv klogere og deltag i debatten om overenskomstforhandlingerne 2018. Det bliver ’Short, sweet and to the point’, lover formand Christina Durinck.
17-08 - 2017 For at I kan få mest muligt ud af jeres forening, har vi brug for at indsamle og opdatere jeres e-mailadresser.
17-08 - 2017 Apoteksverdenen har ændret sig, filialer og udsalg bliver flittigt oprettet og nedlagt, men også købt og solgt. Men hvad betyder et salg for de ansatte?
15-08 - 2017 Vi har altid vidst, at farmakonomer er enormt engagerede i deres fag og arbejde – og ikke mindst i deres forening. Nu har vi også dokumentation på det.
02-08 - 2017 Farmakonomforeningen oplever en større interesse for farmakonomernes arbejde på det kommunale arbejdsmarked.
01-08 - 2017 Hvis du har gammel ferie til overs, kan du stadig nå at overføre ferien til dette ferieår.
07-07 - 2017 Nu er apotekernes vagtordning faldet endeligt på plads, og den er klar til at træde i kraft 1. januar 2018.
03-07 - 2017 Årets nyudklækkede farmakonomer er flyvefærdige. Men udviklingen holder aldrig ferie, for farmakonomområderne er i vælten og rådet lyder: vær parate!
28-06 - 2017 Bodil Bitsch Trabjerg er Farmakonomforeningens nye konsulent i Forfremmelsesrådet. Rådet rådgiver blandt andet Lægemiddelstyrelsen i deres arbejde med at udstede bevillinger til at drive et apotek.
26-06 - 2017 Farmakonomforeningens direktør Lars Broberg fratræder sin stilling.
22-06 - 2017 Nyheden var én af mange, der blev annonceret da kontaktpersoner og tillidsrepræsentanter fra Industrisektionen, havde sat hinanden stævne til deres halvårlige møde dette forår.
20-06 - 2017 Rigtig mange farmakonomer har lederpotentiale – men alt for få udlever drømmen. Få inspiration til at tage springet fra tanke til handling.
19-06 - 2017 Igen i år var Farmakonomforeningen på Folkemødet for at lade sig inspirere, netværke og møde andre mennesker.
12-06 - 2017 Tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets organisationer tog fredag hul på processen frem mod næste års overenskomstforhandlinger.
09-06 - 2017 Første fyraftensmøde for medlemmer i industrisektionen havde fokus på lønforhandling.
06-06 - 2017 Resultatet har nu været til urafstemning og politisk godkendelse i alle de fire lønmodtagerorganisationer - Farmakomomforeningen, Pharmadanmark, Ingeniørforeningen, IDA og HK Hovedstaden IMI - som overenskomsten dækker.
06-06 - 2017 Danmarks mindste pensionskasse bliver ved årsskiftet en del af et større pensionsfællesskab i PKA. PKA skal blandt andet løse de administrative opgaver, der hidtil har været omkostningsrige og ressourcetunge. Samarbejdet betyder også en forbedring af serviceniveauet, blandt andet med et tidsvarende it-system.
31-05 - 2017 Der har nu været afholdt urafstemning om overenskomsten på Takeda Pharma A/S. Det blev et kart JA på 100 % af de afgivne stemmer fra Farmakonomforeningens medlemmer.
29-05 - 2017 Sådan lyder opfordringen fra Farmakonomforeningens formand Christina Durinck og apoteker Henrik Krog Jensen i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
17-05 - 2017 Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten mellem Takeda Pharma A/S og Farmakonomforeingen, HK Hovedstaden, IMI, Ingeniørforeningen, IDA og Pharmadanmark er afsluttet.
16-05 - 2017 Som medlem af Forbrugsforeningen kan du spare penge på ting, som du køber i din hverdag - alt fra dagligvarer til oplevelser.
11-05 - 2017 Selvom kalenderen står på ferie, så kan man jo blive syg. Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg i forbindelse med din ferie.
11-05 - 2017 Har du styr på ferietillæg, overførsel af ferie og feriedifference?
09-05 - 2017 Farmakonomer og andre fra faggrupperne i FTF tager generelt godt imod den nye teknologi, som er på vej til at ændre samfundet i de kommende år.
01-05 - 2017 Sekretariatet får mange henvendelser om rettigheder i forbindelse med afholdelsen af ferie. Vi har samlet en række svar på hyppigt stillede spørgsmål.
01-05 - 2017 Den europæiske sammenslutning af farmakonomer har valgt Christina Durinck til formand.
28-04 - 2017 1.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af Farmakonomforeningen er udvalgt til at deltage i stor FTF-undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø.
24-04 - 2017 Farmakonomforeningen har fået ny næstformand.
19-04 - 2017 En tredjedel af medlemmerne besvarede Farmakonomforeningens tilfredshedsundersøgelse.
06-04 - 2017 Vis os, hvad der betyder noget for dig. Ved at kende dine holdninger til foreningen kan vi blive endnu bedre. Og DU vil få endnu mere ud af dit medlemsskab. LIKE - DEL - DELTAG. Sidste frist er søndag d. 9. april.
03-04 - 2017 Færøske farmakonomer sætter fokus på de faglige kompetencer. Det blev besluttet på generalforsamlingen.
30-03 - 2017 Til møde med sundhedsordfører og ældreordfører for Socialdemokratiet.
27-03 - 2017 Nye vedtægter skal sikre en langtidsholdbar løsning, så det fremadrettet skal kunne lykkes både at være fagpolitisk aktiv samtidig med, at det er muligt at have tilknytning til en arbejdsplads.
21-03 - 2017 Nogle farmakonomer på privat apotek oplever, at de med få dages varsel bliver bedt om at dække en vagt for en kollega, grundet fravær. Eller bedt om at møde på en anden enhed i et andet tidsrum end planlagt. Og det gør de gerne – men det skal aflønnes rigtigt.
21-03 - 2017 Op mod halvdelen af indlagte patienter mangler information om deres medicin, viser ny undersøgelse om patienters oplevelser på hospitalet.
21-03 - 2017 Alle private apoteker har en pulje til lokal løndannelse. Det er penge, der skal gå til dig eller dine kolleger. Husk at få pengene brugt senest med aprillønnen – ellers forsvinder pengene fra apoteket.
21-03 - 2017 I forbindelse med overenskomstforhandlingerne blev det aftalt, at lønnen for apoteksansatte skal stige den 1. april 2017.
14-03 - 2017 I forbindelse med næstformandens fratræden har Farmakonomforeningens hovedbestyrelse holdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i går aftes.
13-03 - 2017 Næstformand i Farmakonomforeningen Sanne Hee Johansen har besluttet at trække sig fra posten.
06-03 - 2017 Med bestyrelsesvalg, livlig debat og fagligt fællesskab indeholdt den traditionsrige elevweekend igen i år alt det, som de 200 deltagerne kom for.
02-03 - 2017 Er du ansat i industrien, og forhandler du din egen løn? Farmakonomforeningen afholder lønforhandlingskursus for industriansatte den 23. marts 2017.
02-03 - 2017 En forhandling om usaglig bortvisning gav farmakonomen kompensation for sit løntab i opsigelsesperioden plus en godtgørelse.
02-03 - 2017 Den første af to lønreguleringer på det statslige område i år udbetales 1. april.
02-03 - 2017 Hvad er vigtigt for dig? Det vil vi gerne vide. Hjælp os – og vær med i lodtrækningen om en iPad Air.
02-03 - 2017 1. januar 2018 træder de nye regler for vagt i kraft. Vagtordningen er blevet ændret i flere omgange – og på et tidspunkt var farmakonomerne skrevet helt ud af vagten. Det er vi ikke mere.
02-03 - 2017 Farmakonomforeningens mailsystem har været ude af drift siden i onsdags sidst på dagen, så vi har ikke kunnet modtage mails - og derfor heller ikke kunnet besvare henvendelser via mails.
27-02 - 2017 Farmakonomer kan gøre ældres medicinforbrug mere sikker.
22-02 - 2017 Er du interesseret i, hvordan dit fag ser ud andre steder i verden? Eller tænker du på at arbejde som farmakonom i et andet land? Så læs med i en ny rapport, som netop er udgivet.
17-02 - 2017 Danske Regioner og Sundhedskartellet har, som en del af OK15-aftalen, valgt at støtte et udviklingsprojekt, hvor to farmakonomer fra Sygehusapotek Fyn vil lave udskrivningssamtaler til gavn for patienter og samarbejdet mellem sektorerne.
15-02 - 2017 En ny kendelse slår i dag fast, at arbejdsgivere ikke kan afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne.
03-02 - 2017 Oplever du at arbejdet kræver så meget tid eller energi, at det går ud over privatlivet?
25-01 - 2017 Dagens Pharma har interviewet formand Christina Durinck om lægedækningsudvalgets anbefaling om øget brug af praksispersonale som en vej til at frigøre lægeresurser.
19-01 - 2017 Mere praksispersonale kan afhjælpe lægemangel. Det er en af konklusionerne fra et udvalg under sundhedsministeriet, som afgav rapport i går. Det er en rigtig god idè, som vi bakker op om, siger farmakonomforeningens formand.
18-01 - 2017 Farmakonomforeningen har bedt lektor Anton Pottegård om at udarbejde en guide om, hvordan man skriver et konferenceabstract.
17-01 - 2017 Nu er det ved at være tid for ansøgning til den farmaceutiske verdenskongres FIP. Igen i år stiller Farmakonomforeningen et antal pladser til rådighed for medlemmer, som har lyst til at præsentere et fagligt projekt.
13-01 - 2017 Folketinget vedtog i december 2016 et stop for dobbeltuddannelser, som gælder fra sommerstudiestart 2017.
12-01 - 2017 Farmakonomforeningen har gennemført den årlige undersøgelse af medlemmernes lønninger. Her kan du læse mere om, hvad den fortæller om lønnen i industrien.
06-01 - 2017 Den 1. januar 2017 er der trådt nye regler i kraft for optjening af dagpenge, når du er ledig. Konkret betyder det, at du som ledig kan optjene ret til at forlænge dine dagpenge ved blot at tage få dages arbejde.
06-01 - 2017 Har du overvejet at lave et fagligt projekt på dit apotek, så se her, hvor nemt du kan komme i gang, og hvordan en workshop kan hjælpe dig på vej.
05-01 - 2017 Fra d. 1. januar 2017 optjener syge ledige ikke længere ret til ferie med dagpenge fra A-kassen, når de modtager sygedagpenge.
05-01 - 2017 Ved du, hvordan lønniveauet er på dit arbejdsområde? Og ved du, hvordan din løn ligger i forhold til niveauet? Nu kan du blive klogere på løn ved hjælp af Farmakonomforeningens lønstatistik.
04-01 - 2017 Landets plejecentre er ikke sikret løbende tilsyn, derfor skal kommunerne sætte øget fokus på medicinområdet, hvor en stor del af plejecentrenes problemer med patientsikkerheden er.