Aftale om almen lægepraksis i hus

Det kan få betydning for landets farmakonomer, at regionerne og de praktiserende læger efter næsten et års forhandlinger har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år.

Overenskomsten betyder nemlig, at de praktiserende læger får en langt større rolle i forhold til patienter med kroniske sygdomme, især type 2 diabetes og KOL. Aftalen skal også sikre bedre lægedækning for hele landet. Det skal ske ved at læger med praksis i yderområder, hvor det er svært at tiltrække nye læger, får en højere betaling pr patient. Det samme gælder læger med mange patienter med tunge medicinske problemer. Samtidig skal lægerne gå sammen med kolleger i fællesskaber - klynger - for sammen at arbejde med kvalitetsudvikling. Alt i alt er der tale om et markant økonomisk løft for praksissektoren og en styrket rolle i det nære sundhedsvæsen.

- Det er glædeligt, at der nu kommer en aftale om at udvikle almen praksis. Det har hele sundhedsvæsenet ventet på i snart et år, siger Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen.

- Aftalen flytter opgaver fra sygehusene ud til de praktiserende læger. Det giver tryghed for borgerne, når opfølgningen ligger hos deres egen læge, som de kender godt. Samtidig får lægerne mulighed for at ansætte mere personale i praksis til at løse de nye opgaver. Her har farmakonomer en vigtig rolle at spille med vores faglighed omkring medicin. Der er i dag ansat farmakonomer i lægepraksis mange steder i landet, og jeg tror at flere læger i fremtiden vil få øjnene op for at farmakonomer kan løfte mange opgaver i forhold til især patienter med kroniske sygdomme.


Man kan læse mere om overenskomsten på Danske Regioners hjemmeside.