nyheds banner

Betalt frokostpause er nu fredet i den offentlige sektor

En ny kendelse slår i dag fast, at arbejdsgivere ikke kan afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne.

Frokostpausen er arbejdstid, hvor de ansatte skal have løn, fastslår tre højesteretsdommere i den principielle afgørelse.

Sagen handler om, at DR i 2015 - efter mere end 60 år med betalt frokostpause – oplyser medarbejderne om, at frokostpausen ikke længere er arbejdstid, og at de ansatte derfor ikke længere får løn under frokostpausen fra 1. juni 2017.

De faglige organisationer, der organiserer DR-ansatte, afviser, at det er muligt at anlægge den fortolkning af overenskomsten. Og sagen ender med, at DR vælger at indbringe de faglige organisationer for en faglig voldgiftsret.

Og i dag slog den faglige voldgift så fast, at den betalte spisepause kun kan bringes til ophør sammen med overenskomsten. Det vil sige, at det skal rejses som et krav ved overenskomstforhandlingerne.

- Det er en god dag for den danske aftalemodel. Denne sag er en principiel og meget vigtig afgørelse, siger Farmakonomforeningens formand Christina Durinck. – Det er nu slået fast, at arbejdsgiverne ikke bare uden om fagforeningerne kan forringe de ansattes vilkår og rettigheder.

Læs hele sagen her:

http://www.ftf.dk//aktuelt/ftf-nyhed/artikel/kendelse-freder-betalt-frokostpause-i-hele-den-offentlige-sektor/?utm_source=FTFNyhedsbreve&utm_medium=email&utm_campaign=FTF%20Nyheder%20og%20Analyser