nyheds banner

Bliver du varslet, når der sker ændringer af arbejdstiden?

Nogle farmakonomer på privat apotek oplever, at de med få dages varsel bliver bedt om at dække en vagt for en kollega, grundet fravær. Eller bedt om at møde på en anden enhed i et andet tidsrum end planlagt. Og det gør de gerne – men det skal aflønnes rigtigt.

For farmakonomer ansat på privat apotek gælder det, at en midlertidig ændring af arbejdstiden kan ske med et varsel på mindst 14 dage. Er varslet kortere end det, skal man kompenseres for de ændringer, der måtte være. Også uanset om dagen bliver kortere, længere eller, om det er samme timeantal.


Et eksempel
Med få dages varsel bliver du bedt om at møde på en anden enhed end den, du er skemasat til. Samtidig ændres din arbejdstid fra kl. 9 -17 til kl. 10-18. Da varslet er under 14 dage, skal du honoreres med almindelig løn for timen kl. 9-10 og med overarbejde for timen mellem kl. 17 - 18. Dette uanset om du har det samme timeantal som planlagt.


Endnu et eksempel
Med få dages varsel bliver du bedt om at møde ind på en anden enhed og et andet tidspunkt, end du er skemasat til. Din arbejdstid ændres denne dag fra kl. 9-17 til kl. 10-16. Da det er apotekets ønske, at du møder ind på det pågældende tidspunkt, skal der ikke laves aftaler om afspadsering eller lignende. Også selvom din arbejdstid bliver kortere end normalt.
I dette tilfælde skal du have løn for din skemalagte tid, nemlig i tidsrummet fra kl. 9-17.
Hvis du ønsker at læse mere om reglerne for arbejdstid og ændring af denne, kan du finde det i overenskomstens §9


Og har du ekstra transporttid i forbindelse med ændringerne, kan du læse mere om det i denne nyhed.