nyheds banner

Brug lønpuljen

Alle private apoteker har en pulje til lokal løndannelse. Det er penge, der skal gå til dig eller dine kolleger. Husk at få pengene brugt senest med aprillønnen – ellers forsvinder pengene fra apoteket.

Hvert år opgøres Lokallønspuljen i marts. Her må der maksimalt stå 250 procent i ubrugte midler (dog mindst 18.000 kr. og højst 75.000 kr.).

Det er glædeligt, at der i år kun er 12 apoteker, der har overskredet grænsen. Det tegner et positivt billede af, at Lokalløn bliver bedre udmøntet. De 12 apoteker er kontaktet via brev eller ved direkte henvendelse til tillidsrepræsentanten.

Grænsen for ubrugte midler overskrides typisk, fordi der bliver tildelt markant flere Lokallønmidler, end der bliver brugt i faste tillæg.

I er naturligvis velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I har spørgsmål til lokal løndannelse.