Det halter med information om medicin til patienterne

Op mod halvdelen af indlagte patienter mangler information om deres medicin, viser ny undersøgelse om patienters oplevelser på hospitalet.

Undersøgelsen, der er gennemført af Sundhedsministeriet og Danske Regioner, viser generelt rimelig høj tilfredshed. Men når det kommer til spørgsmål om information om medicin, er billedet noget anderledes.

Blandt de akut indlagte patienter oplever mere end halvdelen, at de ikke eller kun delvist er informeret om virkning og bivirkninger ved den medicin, de får ved udskrivelsen. Blandt de planlagt indlagte patienter er andelen knap 40 procent.

-Det er det samme billede, vi ser år efter år. Patienterne risikerer at tage medicinen forkert, da de ikke er opmærksomme på bivirkninger eller på, om de får den rigtige effekt af medicinen, fortsætter hun. - Vi er nødt til at tænke nyt og gøre tingene anderledes, hvis problemet skal løses. Det er et stort problem, at så mange mangler information om deres medicin.

Nogle afdelinger forsøger at løse problemet ved, at farmakonomer står for udskrivningssamtaler med patienterne: - Det er en rigtig god idé, mener formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen. - Farmakonomer har kompetencerne om medicin og også om tilskud og substitution, som mange patienter har spørgsmål til. Derfor håber jeg, at mange flere afdelinger vil gå den vej.

 

Fakta om undersøgelsen
Hvert år spørger Sundhedsministeriet og Danske Regioner patienterne om deres oplevelser på hospitalet. Det sker i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som udkom i 2016 udgaven i sidste uge.

I undersøgelsen har ca. 160.000 patienter besvaret en række spørgsmål om deres oplevelse af ventetid, modtagelse, behandling, pleje og mange andre forhold under deres indlæggelse eller besøg i et ambulatorie.

Generelt er tilfredsheden rimelig høj. 87 procent af de planlagt indlagte og 78 procent af de akut indlagte patienter er tilfredse eller meget tilfredse med deres behandling.

Link til rapporten.