nyheds banner

Et nyt ferieår er startet

Har du styr på ferietillæg, overførsel af ferie og feriedifference?

Ferie afvikles på baggrund af din ansættelse i det foregående kalenderår. Al ferie, som du holder i ferieåret, der løber fra d. 1. maj 2017 til d. 30. april 2018, er opsparet i kalenderåret, der løber fra d. 1. januar 2016 til d. 31. december 2016.

Ferietillæg
Du vil nok opleve at få udbetalt ferietillæg på din majlønseddel. Ferieloven giver nemlig ret til mindst 1% ferietillæg, men det er almindeligt at være ansat et sted, hvor man får mere.
På privat apotek får man 1,5% og i regionerne 1,95%. Man har ret til at få udbetalt denne procent af sin ferieberettigede løn optjent i 2016, når man holder ferie i ferieåret.
Langt de fleste arbejdsgivere, herunder privat apotek og i regionerne, vælger dog at forudbetale det hele i maj eller april. Derfor står ferietillægget på lønsedlen i maj eller april.

Overførsel af ferie
Fik du ikke afholdt al din ferie inden d. 30. april 2017, har du mulighed for at overføre ferie. De første fire uger skulle du holde, men de resterende uger kan du overføre til næste ferieår efter aftale med din arbejdsgiver. I skal dog skriftlig have aftalt at overføre ferie inden d. 30. september 2017, og meddele det til HR, Lønadministration eller den, der administrerer jeres løn.
Er dette ikke sket, overføres feriepengene til en feriefond og ferien er tabt.

Feriedifference
Du kan opleve at blive trukket i løn eller få penge udbetalt i feriedifference, når du holder ferie. Feriedifferencen forekommer, hvis dine ansættelsestimer i måneden, hvor du holder ferie, er forskellig fra dit gennemsnitlige ansættelsestimer i kalenderåret før. Altså hvis du har et andet antal ansættelsestimer, når du holder ferie mellem d. 1. maj 2017 og d. 30. april 2018, end du havde i gennemsnit i 2016.

Se her for uddybning af feriedifference.