Fællesskabet er vigtigt

Der løbes stærkt på landets apoteker, og sygefraværet er gået dramatisk op. Så det er vigtigt at blive ved med at kæmpe for ordentlige arbejdsforhold og stå sammen.

Det var en af de ting, der var rørende enighed om på den anden af de i alt fem generalforsamlinger i Farmakonomforeningens regioner. Den blev holdt torsdag aften i region Hovedstaden.


Kampvalg om bestyrelsesposter
Her fortalte regionsformand Camilla Lindeblad om regionens arbejde siden sidste generalforsamling, og efterfølgende var der rift om at komme til at blive en del af bestyrelsen i regionen. Efter nogle engagerede opstillingstaler endte det med et meget tæt kampvalg. Nyvalgte blev Heidi Løth Andersen og Marina Kjems.


Stå sammen i arbejdslivet
Derefter tog formand Christina Durinck ordet, og suppleret af Farmakonomforeningens forhandlingschef Mette Guldberg talte hun om de forestående overenskomstforhandlinger. Hun understregede, hvor vigtigt det er for de fremtidige arbejdsvilkår i branchen, at den enkelte farmakonom ser på sig selv og taler med sine kolleger om, hvilke ønsker man har til arbejdsvilkår. Og så melder dem ind til foreningen på OK2018@farmakonom.dk senest den 31. oktober.

Oversigt over generalforsamlinger
Generalforsamlinger i region Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland og i den offentlige sektion er afholdt.  Industrisektionen følger i den sidste weekend af oktober, og elevernes generalforsamling finder sted på elevweekenden den 17.-18. marts.