nyheds banner

Farmakonomer vinder stor pulje

Danske Regioner og Sundhedskartellet har, som en del af OK15-aftalen, valgt at støtte et udviklingsprojekt, hvor to farmakonomer fra Sygehusapotek Fyn vil lave udskrivningssamtaler til gavn for patienter og samarbejdet mellem sektorerne.

Farmakonomerne Julia Filipsen (tv.) og Sanne Rasmussen fra Sygehusapotek Fyn har svært ved at få armene ned. De blev de heldige vindere, da Udviklings- og forskningspuljen fra Danske Regioner og Sundhedskartellet i går valgte at støtte deres ansøgning med 600.000 kr.

Udviklingsprojektet omhandler, som det fremgår af farmakonomernes projektbeskrivelse, ”udskrivelsessamtaler for at optimere patientens medicinske behandling, så den enkelte patient bedst muligt kan håndtere egen medicinsituation samt at gøre arbejdsgangen mere ”Lean” mellem privat apotek, sygehuset, kommunen og praktiserende læger.”

- Ud af 84 ansøgninger var vi de eneste farmakonomer, som havde søgt, så vi er stadigvæk ret stolte over at være blevet udvalgt. Det er et kæmpe klap på skulderen, at de tror på vores idé, forklarer Julia.

- Og selvom endnu ikke alle har hørt den gode nyhed, så er det godt nyt for alle vores kolleger for projektet indebærer udvikling på hele arbejdspladsen, fordi vi arbejder henimod nyt OUH, hvor medicinrum ikke findes, tilføjer Sanne.

Udviklings- og forskningspuljen dækker alle faggrupper inden for Sundhedskartellet.

 

Sikker medicin mellem sektorer

Ideen opstod fordi begge fra deres tid på privat apotek havde oplevet manglende viden om medicinen, når patienterne blev udskrevet fra sygehuset. De har siden deres ansættelse på Sygehusapotek Fyn i henholdsvis 2012 og 2013 været med under udrulningen af medicinanamnese, og det var naturligt for dem at starte et nyt projekt, som skulle omhandle ”sikker medicin mellem sektorerne”.

- Vi ønsker at være med til at gøre en forskel ved udskrivelsen med henblik på medicinen. Ved en udskrivelsessamtale vil vi have fokus på, at patienten får den fornødne viden om en række problemstillinger - blandt andet seponering af lægemidler efter udskrivelse, analogskift, viden om nye recepter, som skal lægges på apoteket og dosisdispensering. Og ved udskrivelse vil det fælles medicinkort blive opdateret. I patientjournalen vil der blive beskrevet, hvilke ændringer der er foretaget, så den privat praktiserende læge kan se, hvilke ændringer der sket med patientens medicin under indlæggelse.

 

Sparer tid for læger og sygeplejersker

Farmakonomerne håber at spare tid for såvel læger og sygeplejersker som privat praktiserende læger, privat apoteket og hjemmeplejen.

- Alt i alt skal dette bevirke, at patienten får en bedre oplevelse på sygehuset, men også i den eksterne sektor, slutter de to farmakonomer, som regner med at påbegynde projektet inden for nærmeste fremtid.

Farmakonomen følger udviklingsprojektet i senere udgave.