nyheds banner

Farmakonomforeningen afholder fagligt netværk for kommunalt ansatte farmakonomer

Farmakonomforeningen oplever en større interesse for farmakonomernes arbejde på det kommunale arbejdsmarked.

Flere kommuner har fået øje på farmakonomers kompetancer. Men der er ofte ikke ansat mere end én på arbejdspladsen, hvorfor de ikke har et netværk indenfor deres egen faggruppe at sparre med.

Det ønsker Farmakonomforeningen at råde bod på. Derfor har vi inviteret alle kommunalt ansatte farmakonomer til et første netværksmøde. Formålet er at tilbyde et forum, hvor man kan udveksle erfaringer om jobbet og de daglige opgaver og ikke mindst at tilbyde et fagligt fællesskab.

Farmakonomers faglighed bringes i spil i kommunerne
Farmakonomer der er ansat i kommunerne, har en bred vifte af opgaver. De tæller bl.a. medicinhåndtering i hjemmeplejen og plejecentre, hvor farmakonomerne er med til at sikre den rigtige medicin til beboeren. Andre farmakonomer arbejder med sundhedsfremmende foranstaltninger mens andre igen, er ansat inden for misbrugsområdet, som rådgivere.

Har du lyst til at vide mere om kommunalt ansatte farmakonomer, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 3312 0600 eller chefkonsulent Ulrik Frederiksen på mail ulf@farmakonom.dk.

Inspiration: Læs artiklerne i majudgaven af Farmakonomen, hvor temaet er ’Farmakonomer i kommuner’.