nyheds banner

Farmakonomforeningen opgraderer på arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljøet er afgørende for, hvordan det er at gå på arbejde. Derfor er arbejdsmiljørepræsentanter vigtige, for de kan være med til at skubbe udviklingen på den enkelte arbejdsplads i den rigtige retning.

En ny undersøgelse fra FTF viser dog, at alt for få arbejdsmiljø-
repræsentanter - kun omkring halvdelen - får tilbudt den supplerende efteruddannelse, som arbejdsgiverne siden 2010 har haft pligt til at tilbyde.  Dermed er virksomhedernes arbejdsmiljøindsats i mindre grad baseret på den nødvendige viden til at forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer. Derfor foreslår FTF strammere regler og bøder til arbejdsgiverne.

Undersøgelsen viser også at tid typisk er den største barriere for arbejdsmiljøarbejdet.

For at sikre at de farmakonomer, der er arbejdsmiljørepræsentanter, er klædt på til rollen, har Farmakonomforeningen netop sendt invitationer ud til en introduktionsdag for nye arbejds-miljørepræsentanter.

Hovedformålet med dagen er, at give arbejdsmiljørepræsentanterne værktøjer, inspiration og netværk som de kan bruge i deres nye rolle. Du kan læse om introduktionskurset her

Du kan læse mere om FTF’s undersøgelse her.