nyheds banner

Farmakonomforeningen på Folkemødet

Igen i år var Farmakonomforeningen på Folkemødet for at lade sig inspirere, netværke og møde andre mennesker.

3.200 events. Så mange programpunkter var der at vælge imellem i årets Folkemødeprogram, så der var nok at tage fat på.

Fagligt var sundhed det absolut største tema. Og patienten har fyldt rigtig meget i indslagene på Folkemødet, blandt andet i forhold til sundhedsdata - hvad registreres der om den enkelte patient, og hvordan anvendes disse patientdata? - og i forhold til patientinddragelse, så patienten tages med på råd.

Flere events tog også et kig på fremtidens medicin og de nye perspektiver med personlig medicin, som det allerede kendes fra kræft. Mange diskussioner handlede også om at sikre de etiske forhold omkring den personlige medicin, så patientdata ikke bliver brugt til andet end det, de skal.

Sundhedsformidling og –kommunikation var andre emner på Folkemødeprogrammet. Under overskriften ”Tager dårlig sundhedsjournalistik livet af danskerne?” satte et panel af fagfolk og journalister fokus på blandt andet HPV-vaccinen og Tramadol-sagen, hvor evidens er blevet overrulet af avisernes ”forsider” og de sociale medier.

- Som læger oplever vi, at vi skal rydde op efter avisernes forsider, som formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, udtrykte det. En rolle, som heller ikke er ukendt for apotekets farmakonomer.

Et andet stort emne på Folkemødet var digitalisering. Spiser robotter medarbejdere til morgenmad? og Hvad sker der, når robotterne kommer? lød nogle af overskrifterne. Ingen var i tvivl om, at robotterne kommer. Farmakonomer er teknologiparate og har allerede taget imod den nye teknologi. Nøgleord er omstillingsparathed og livslang uddannelse.

De praktiserende lægers organisation (PLO) havde i deres telt sat forhandlerne fra regionerne i stævne til en interessant debat om lægernes kommende overenskomst, som endnu ikke er faldet på plads. Her blev sløret løftet for nogle nye rammer for organisering af almen praksis, som begge parter var enige om. Det var en slags forpligtende klyngefællesskaber af praktiserende læger med én fælles ledelse. Et sådant fællesskab kan betyde øget praksispersonale og dermed en ny platform for farmakonomer.

Farmakonomforeningen var sammen med Pharmadanmark medarrangør af Apotekerforeningens dilemmaspil om medicin og sundhed i Apoteltet. Her blev meninger og holdninger sat på spidsen, og HB-medlemmerne Tina van der Klein og Pernille Ahlmann Petersen gav ivrigt deres besyv med.

- Det har været et af de bedste Folkemøder, jeg har oplevet, og det selvom vi i år ikke selv har holdt egen event. Til gengæld har vi haft god tid til at lytte til indlæg og blive klogere på, hvad der optager andre, fortæller Christina. - Folkemødet er et fantastisk forum til på helt uformel vis at møde mennesker, dyrke netværk og pleje relationer til andre fagfæller på sundhedsområdet, fagpolitiske kolleger fra fagbevægelsen og landspolitikerne.

- Og så er gensynet med medlemmerne en altid glædelig optakt til Folkemødet, slutter Christina, der var rundt med Tina van der Klein og Kristina Kjelgaard (henholdsvis formand og næstformand i den offentlige sektion) på øens apoteker og sygehusapoteket for at hilse på farmakonomerne, inden det gik løs på Folkemødet.