Forening, fag og fællesskab

Stemningen var i top på Farmakonomforeningens første Repræsentantskabsmøde, hvor der var fortsat stor opbakning til Hovedbestyrelsens politiske linje – og masser af engagement og input fra de delegerede til det fortsatte arbejde.

Lørdag den 25. november 2017 holdt Farmakonomforeningen Repræsentantskabsmøde. Det første af slagsen efter de nye vedtægter.

- Der er sket meget siden sidst – på mange fronter. I arbejdet med at professionalisere foreningen og finde en langtidsholdbar løsning for at få næstformandsrollen til at fungere har vi, som bekendt, justeret i vedtægterne, fortalte formand Christina Durinck i sin beretning. - Forslaget var indstillet efter lange og grundige diskussioner og overvejelser i Hovedbestyrelsen, hvor vi tog afsæt i den samlede portefølje af opgaver, der skulle løses - og ud fra et samlet overblik fordelte opgaverne på hele Hovedbestyrelsen.

- Og her et halvt år efter, må jeg sige, at vi så helt rigtigt, da vi foreslog den løsning, fortsatte formanden.

Formanden kom i sin beretning også ind på det store engagement i fagligheden i foreningen: - Det er ikke længe siden, vi valgte at åbne deltagelsen i foreningens udvalg for alle interesserede medlemmer. Der har været kæmpe interesse for at være med, og det har været en gevinst. Jeg er helt overbevist om, at det kan vi som forening kun blive bedre af, sagde hun og tilføjede: - Tak, fordi I vil.

I sin beretning pegede Christina Durinck også på de store udfordringer, som især ses ude på apotekerne, hvor sager om stress og dårligt arbejdsmiljø er eskaleret: - Vi får flere og flere henvendelser om dårligt arbejdsmiljø, stress og urimeligheder fra arbejdsgivers side, for eksempel om tilrettelæggelse af arbejde og arbejdstid. Det er som om ordentlighedsparametret er blevet rykket, sagde formanden og pegede også på en foruroligende stigning i sygefraværet på 20 procentpoint.

- Vi har også set eksempler på, at der bruges ufaglært personale til at ekspedere på nogle af landets apoteker. Det kan vi ikke acceptere, fortsatte hun. - Nu har vi lige overlevet en liberalisering af apotekerne på vores faglighed. Vi har et enestående apotekssystem, og det skal vi værne om.

I august blev Christina Durinck valgt som ny formand for sektion P i FTF: - Jeg ser det som min fornemmeste opgave at tale de små organisationers sag – ikke mindst i de tanker, der er i FTF og LO om at samles i en fælles hovedorganisation, sagde hun. - Nærheden til organisationen er vigtig, og derfor er jeg noget nervøs over, om nærheden vil forsvinde i en stor hovedorganisation. Det er blandt andet også derfor, vi er kritiske over for de fusionsplaner, der er nu.

- Vi skal være tæt på medlemmerne. Derfor er det vigtigt, at vi kan holde fast i at være dem, vi er. I Farmakonomforeningen har vi et særligt fællesskab og et fælles værdisæt, som jeg tror, det er vigtigt at bære med videre i fremtidens fagbevægelse, fortsatte hun. - En af de stærkeste værdier i vores farmakonomfællesskab er fællesskabet omkring faget. I Farmakonomforeningen er vi båret af faglighed og kærlighed til faget – og det skal vi værne om også i fremtiden.

Beretningen blev taget til efterretning af de delegerede med applaus.

De politiske indsatsområder fortsætter

Hovedbestyrelsen havde indstillet til Repræsentantskabet, at der også i den kommende periode blev arbejdet med indsatsområderne: Ledelse, Uddannelse og Farmakonomisering, hvilket Repræsentantskabet tilsluttede sig.

Læs hele reportagen fra Repræsentantskabsmødet i næste nummer af Farmakonomen, som udkommer den 13. december 2017. Heri også om de vigtigste resultater af medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i foråret 2017.