nyheds banner

Formanden ny formand for FTF’s sektion P

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck blev valgt som formand for FTF’s sektion P ved deres seneste møde her i slutningen af august 2017.

Sektion P er sektionen for FTF-organisationer, der har flest privatansatte medlemmer. Sektionen tæller 22 medlemsorganisationer.

- Jeg er utrolig glad for at få mulighed for at repræsentere de mange organisationer i sektion P og især tale de små organisationers sag – ikke mindst for at få alle sten vendt i forbindelse med 2020-planerne om en eventuel mulig fusion af FTF og LO i én hovedorganisation, fortæller Christina, som også sidder i FTF’s Forretningsudvalg.

FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.