Formanden på Christiansborg

Til møde med sundhedsordfører og ældreordfører for Socialdemokratiet.

To af socialdemokratiets mest fremtrædende medlemmer af Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget, Astrid Krag og Flemming Møller Mortensen, henholdsvis ældreordfører og sundhedsordfører, havde sat formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen, stævne den 22. marts 2017 på Christiansborg.

På mødet blev der drøftet en række farmakonominteressante emner fra den aktuelle politiske debat. Blandt andet om håndtering af medicin til ældre i kommunerne, og hvad farmakonomer kan byde ind med her, og herunder også om fordelen ved brug af dosisdispensering. Et andet aktuelt emne var spørgsmålet om autorisation og om farmakonomers adgang til data og it-systemer, for eksempel det fælles medicinkort. Samtidig fik formanden også mulighed for at fremhæve Farmakonomforeningens ønske om et løft af uddannelsen.

"Det var et meget positivt møde, hvor vi fik lejlighed til at præsentere vores synspunkter på områder, der er vigtige for farmakonomer", fortæller Christina Durinck. 

"Samtidig oplevede vi, at politikerne var glade for at høre, hvad vi kan fortælle om, hvad der rører sig ude på arbejdspladserne", slutter hun.