nyheds banner

Fortæl os om dine muligheder og ønsker til efteruddannelse

Brug 5 minutter – og hjælp os med at få mere viden om, hvordan farmakonomer på privat apotek oplever mulighederne for at få relevant efter- og videreuddannelse.

I disse dage udsendes et spørgeskema pr email til alle ansatte på privat apotek. Formålet er at få et billede af de erfaringer og ønsker, farmakonomerne på privat apotek har når det kommer til kompetenceudvikling.

- Det er meget tydeligt, når vi besøger apoteker og kommer rundt på møder og generalforsamlinger, at farmakonomer er meget optagede af mulighederne for at udvikle sig fagligt og personligt gennem uddannelse. Det er også et emne, der fylder på den politiske dagsorden for Farmakonomforeningen. Derfor har vi brug for at få mere viden om, hvordan man rundt på apotekerne oplever mulighederne for at få relevant efter- og videreuddannelse, fortæller formand Christina Durinck.

Hun opfordrer alle, der har modtaget spørgeskemaet, til at bruge de ca. 5 minutter på at besvare spørgsmålene: - Det er naturligvis frivilligt at deltage i undersøgelsen, men det vil være en stor hjælp for os, siger hun.

Undersøgelsen foretages af Farmakonomforeningen, og alle svar vil blive behandlet fortroligt. Frist for at svare på undersøgelsen er tirsdag den 28. november 2017.