nyheds banner

Giver helligdage anledning til skemaændringer på dit apotek?

I anledning af de nye vagtapotekers planlægning, får vi en del spørgsmål, der vedrører regler for helligdage.

Der kan være mange grunde til skemaændringer, men helligdage bør ikke være en af dem. Alle farmakonomer og -elever har nemlig ret til fri med løn på helligdage. De farmakonomer, der skal arbejde på helligdagene skal have forskudttidshonorering.

Et eksempel
Det betyder, at hvis farmakonom A og B normalt er skemasat til at arbejde mandag, og det kun er farmakonom B, der skal arbejde juledag (der falder på en mandag), så skal A have sin normale løn og holde fri, mens B får 150% oven i sin normale løn for at arbejde juledag (da det er en helligdag, der falder på en hverdag).

Laves der skemaændring for at fjerne farmakonom A fra skemaet den pågældende mandag, skal hun have helligdagsfri på et andet tidspunkt (dvs. hendes arbejdstid skal nedskrives forholdsmæssigt). Rent faktisk er det brud på overenskomsten at planlægge sig ud af ’dobbelt betaling’ på vagtapotek ved at lave midlertidige skemaændringer.